KÜNYE   KAYNAKÇA   İLETİŞİM      

  SAYFANIN MOBİL VERSİYONU: kuranmeali.name.tr   

ARAPÇA METNİ     SURELER     MEAL     TEFSİR     KELİMELER-KAVRAMLAR
GENEL BİLGİ SURELER MUS'HAF SIRASI SURELER ALFABE SIRASI SURELER NÜZUL SIRASI MEKKE SURELER MEDİNE SURELER

Genel Bilgiler
-Ömer Nasuhi Bilmen
-Şamil İslâm Ansiklopedisi
-TDV İslâm Ansiklopedisi
KURAN-I KERİM 1-Fatiha Suresi Genel Bilgiler; Fâtiha Suresi, Umm al-Kitab, Umm al-Qur'an, es-Seb’ul-Mesânî, es-Salât, el-Esâs, el-Vâfiye, el-Kâfiye, el-Kenz, eş-Şifâ, eş-Şükr, Elham olarak da anılır.
1-Fatiha Suresi
KUR'AN-I KERİM MEALİ, TEFSİRİ; AÇIKLAMASI, YORUMU VE MANAYI İZHARI;

Copyright © kuranikerim.name.tr, 2014