KÜNYE   KAYNAKÇA   İLETİŞİM      

  SAYFANIN MOBİL VERSİYONU: kuranmeali.name.tr   

ARAPÇA METNİ     SURELER     MEAL     TEFSİR     KELİMELER-KAVRAMLAR    
TEFSİR  

    99-Zilzal Suresi
    8 Ayet  Ö. Nasuhi Bilmen Tefsiri >>
1 2 3
4 5 6
7 8
99-Zilzal Suresi Bilgiler; Ömer Nasuhi Bilmen
99-Zilzal Suresi
Ömer Nasuhi Bilmen
99-EZ-ZILZAL SURESİ Bu mübarek sûre, "En-Nisâ" süresinden sonra Medine-i Münevvere'de nazil olmuştur. Gelecekte vuku bulacak bir zelzeleyi haber verdiği için kendisine bu ad verilmiştir. Kendisinden evvelki "El-Beyyine" süresinde mü'mînlerin mükâfatı, kâfirlerin de cezası bildirilmişti. Bu sürede de o mükâfat ile cezanın vakti ve onun alâmetleri bildirildiği için bu iki süre arasında mühim bir münâsebet vardır. Sekiz âyet-i kerîmeyi ihtiva eder.

Ömer Nasuhi Bilmen
KUR'AN-I KERİM MEALİ, TEFSİRİ; AÇIKLAMASI, YORUMU VE MANAYI İZHARI;

Copyright © kuranikerim.name.tr, 2014