KÜNYE   KAYNAKÇA   İLETİŞİM      

  SAYFANIN MOBİL VERSİYONU: kuranmeali.name.tr   

ARAPÇA METNİ     SURELER     MEAL     TEFSİR     KELİMELER-KAVRAMLAR    
TEFSİR  

    98-Beyyine Suresi
    8 Ayet  Ö. Nasuhi Bilmen Tefsiri >>
1 2 3
4 5 6
7 8
98-Beyyine Suresi Bilgiler; Ömer Nasuhi Bilmen
98-Beyyine Suresi
Ömer Nasuhi Bilmen
98-EL-BEYYINE SURESİ Bu mübarek sûre, Et-Talak sûresinden sonra Medine-i Münevvere'de nazil olmuştur. Sekiz âyet-i kerîmeyi içermektedir. Delil ve kanıt mânâsına olup kendisiyle Resûl-Î Ekrem Efendimiz irâde buyrulmuş olan "Beyyine" tâbirini ihtiva ettiği için bu sûre-i celîleye böyle Beyyine sûresi adı verilmiştir. Maamafih "Lemyekûn" ve "El-Kayyime" ve "El-Münfekîn" sûresi diye de isim verilmiştir. Kadir Gecesi sûresinde Kur'an-ı Kerim'in Resûl-i Zîşan'ımıza inzal edilmiş olduğu bildirilmişti. Bu sûrede de O Yüce Peygamberin ne gibi mukaddes sahifeleri okumakta olduğuna işaret edildiği için bu iki sûre-i celîle arasında güzel bir münâsebet vardır.

Ömer Nasuhi Bilmen
KUR'AN-I KERİM MEALİ, TEFSİRİ; AÇIKLAMASI, YORUMU VE MANAYI İZHARI;

Copyright © kuranikerim.name.tr, 2014