KÜNYE   KAYNAKÇA   İLETİŞİM      

  SAYFANIN MOBİL VERSİYONU: kuranmeali.name.tr   

ARAPÇA METNİ     SURELER     MEAL     TEFSİR     KELİMELER-KAVRAMLAR    
TEFSİR  

    93-Duha Suresi
    11 Ayet  Ö. Nasuhi Bilmen Tefsiri >>
1 2 3
4 5 6
7 8 9
10 11
93-Duha Suresi Bilgiler; Ömer Nasuhi Bilmen
93-Duha Suresi
Ömer Nasuhi Bilmen
93-ED-DUHA SURESİ Bu mübarek süre. El -Fecr sûresinden sonra Mekke-i Mükerreme'de nazil olmuştur, on bir âyet-i kerîmeyi içermektedir, kuşluk vaktine, yâni: Gündüzün yarışma doğru güneşin yükselmekte bulunduğu vakit mânâsına olan Duha'ya and ile başladığı için bu mübarek süreye bu isim verilmiştir. Bundan evvelki leyi süresinde mallarını fakirlere, zaiflere dağıtan en muttakî zâtların nail olacakları pek büyük muvaffakiyetler bildirilmiştir. Bu süre-i celîlede de en büyük takvaya sahip ve risâletle vasıflanmış olan Peygamberimizin yetimlere, fakirlere güzel, muameleler ile mükellef bulunduğu ve nice ilâhî nimetlere mazhar olduğu beyan buyrulduğundan bu iki mübarek süre arasında güzel bir münâsebet vardır.

Ömer Nasuhi Bilmen
KUR'AN-I KERİM MEALİ, TEFSİRİ; AÇIKLAMASI, YORUMU VE MANAYI İZHARI;

Copyright © kuranikerim.name.tr, 2014