KÜNYE   KAYNAKÇA   İLETİŞİM      

  SAYFANIN MOBİL VERSİYONU: kuranmeali.name.tr   

ARAPÇA METNİ     SURELER     MEAL     TEFSİR     KELİMELER-KAVRAMLAR    
TEFSİR  

    9-Tevbe Suresi
    129 Ayet  Ö. Nasuhi Bilmen Tefsiri >>
1 2 3
4 5 6
7 8 9
10 11 12
13 14 15
16 17 18
19 20 21
22 23 24
25 26 27
28 29 30
31 32 33
34 35 36
37 38 39
40 41 42
43 44 45
46 47 48
49 50 51
52 53 54
55 56 57
58 59 60
61 62 63
64 65 66
67 68 69
70 71 72
73 74 75
76 77 78
79 80 81
82 83 84
85 86 87
88 89 90
91 92 93
94 95 96
97 98 99
100 101 102
103 104 105
106 107 108
109 110 111
112 113 114
115 116 117
118 119 120
121 122 123
124 125 126
127 128 129
9-Tevbe Suresi Bilgiler; Ömer Nasuhi Bilmen
9-Tevbe Suresi
Ömer Nasuhi Bilmen
9-TÖVBE SURESİ Tövbe sûre'i celilesi, Hz. Peygamber'in hicretinin dokuzuncu senesi başlarında nazil olmuş olan en son bir sûredir. Yüz yirmi dokuz âyeti kerimeden meydana gelmektedir. Bu mübarek sûrenin birçok ismi vardır. Bu cümleden olarak bu sürede müminlerin tövbe etmeleri emir ve tavsiye buyurulduğu için buna "Tövbe Sûresi" denilmiştir. Bu kutsî sûredeki bir kısım âyetler, münafıkların pek kötü hallerini açıklayıp teshir etmekte olduğu için buna" Fazîha Sûresi" adı da verilmiştir. Ve yine bir kısım âyetleri de kâfir ve münafıkların nekadar acıklı azaplara uğrayacaklarını ihtar buyurduğu için buna "Azap Sûresi" adı da verilmiştir. Ve bu sûre'i celiledeki yine diğer bir kısım âyetler de ehli imânın küfr ve nifak sahiplerinden uzak durmalarını, onlardan alâkalarını kesmelerini emir ve tebliğ buyurmakta olduğu için "Beraat Sûresi" adına sahip bulunmuştur. "Tövbe Sûresi "n.i'.n evvelinde besmele-i şerife yoktur. Bu hususta deniliyor ki: Rasûlü Ekrem Efendimiz, mazhar olduğu ilâhî vahye dayanarak "Enfal sûresinin ardından, tövbe sûresinin besmelesiz olarak yazılmasını emretmiştir." İbni Abbas Hazretlerinin sorusuna cevap olarak İmamı Ali -Radiyallahu Anhuma- demiştir ki: Besmele-i şerife bir güvencedir. Tövbe sûresi ise cihada ve uygulanmayan antlaşmaları feshe dair âyetleri kapsamaktadır. Bunlarda ise güvence yoktur. Binaenaleyh bu sûrenin evvelinde güvence mânâsı içermiş olan besmele-i şerifenin yazılmaması emir olunmuştur. Bununla beraber eshab-ı kiramdan bazıları, Enfal sûresi ile Tövbe sûresinin bir tek sû re-i celileden ibaret olduğu görüşündedirler. Çünki bunlardaki âyetlerin çoğu cihad ve antlaşma hakkında nazil olmuştur. Bu itibarla aralarında bir birlik vardır.

Ömer Nasuhi Bilmen
KUR'AN-I KERİM MEALİ, TEFSİRİ; AÇIKLAMASI, YORUMU VE MANAYI İZHARI;

Copyright © kuranikerim.name.tr, 2014