KÜNYE   KAYNAKÇA   İLETİŞİM      

  SAYFANIN MOBİL VERSİYONU: kuranmeali.name.tr   

ARAPÇA METNİ     SURELER     MEAL     TEFSİR     KELİMELER-KAVRAMLAR    
TEFSİR  

    89-Fecr Suresi
    30 Ayet  Ö. Nasuhi Bilmen Tefsiri >>
1 2 3
4 5 6
7 8 9
10 11 12
13 14 15
16 17 18
19 20 21
22 23 24
25 26 27
28 29 30
89-Fecr Suresi Bilgiler; Ömer Nasuhi Bilmen
89-Fecr Suresi
Ömer Nasuhi Bilmen
89-EL-FECR SURESİ Bu mübarek sûre, "El-leyl" sûresinden sonra Mekke-i Mükerreme'de nazil olmuştur. Otuz âyet-i kerîmeyi içermektedir. Fecre yemîn ile başladığı için kendisine bu ad verilmiştir. Bundan evvelki "El-Gâşiye" sûresinden Haşia = zelile ve nâime = güzellik sahibesi zikredilmişti. Bu sûre-i celîlede de yüzleri Haşia olan inkarcı, zorba guruplar ile yüzleri güzel, parlak olan mümtaz zümreler zikredildiği ve bu sûrenin evvelindeki yeminler, bundan evvelki sûrenin ahirindeki vâ'd tehdidin sıhhatine bir delil durumunda bulunduğu için aralarında mühim bir münâsebet vardır.

Ömer Nasuhi Bilmen
KUR'AN-I KERİM MEALİ, TEFSİRİ; AÇIKLAMASI, YORUMU VE MANAYI İZHARI;

Copyright © kuranikerim.name.tr, 2014