KÜNYE   KAYNAKÇA   İLETİŞİM      

  SAYFANIN MOBİL VERSİYONU: kuranmeali.name.tr   

ARAPÇA METNİ     SURELER     MEAL     TEFSİR     KELİMELER-KAVRAMLAR    
TEFSİR  

    87-A'la Suresi
    19 Ayet  Ö. Nasuhi Bilmen Tefsiri >>
1 2 3
4 5 6
7 8 9
10 11 12
13 14 15
16 17 18
19
87-A'la Suresi Bilgiler; Ömer Nasuhi Bilmen
87-A'la Suresi
Ömer Nasuhi Bilmen
87-EL-A'LA SURESİ Bu mübarek sûre, "Tehvir" sûresinden sonra Mekke-i Mükerreme'de nazil olmuştur. On dokuz âyet-i Kerîme'yi içermektedir. Medine-i Münevvere'de nazil olduğuna kail olanlar da vardır. Birinci âyetinde Cenab-ı Hak'kın en yüce olan ismi şerifi zikredilmiş olduğu için kendisine böyle "Ala sûresi" adı verilmiştir. Maamafih tesbîh emriyle başladığı için kendisine, "Sebbih" sûresi ismi de verilmiştir. Tank sûresinde Cenab-ı Hak'kın bir kısım kudret eserlerine yemîn edilerek kâfirlerin bir müddet sonra helâk'a mâruz kalacaklarına işaret olunmuş, Resûl-i Ekrem'e teselli verilmiş idi, bu Sûre-i Celîle'de de yine bir takım kudret eserlerine işaret edilerek, Resûl-i Ekrem'in kolaylıklara ve mü'minlerin kurtuluş ve selâmete erişecekleri, kâfirlerin de müthiş azaplara yakalanacakları bildirilmiş olduğundan aralarında büyük bir irtibat vardır.

Ömer Nasuhi Bilmen
KUR'AN-I KERİM MEALİ, TEFSİRİ; AÇIKLAMASI, YORUMU VE MANAYI İZHARI;

Copyright © kuranikerim.name.tr, 2014