KÜNYE   KAYNAKÇA   İLETİŞİM      

  SAYFANIN MOBİL VERSİYONU: kuranmeali.name.tr   

ARAPÇA METNİ     SURELER     MEAL     TEFSİR     KELİMELER-KAVRAMLAR    
TEFSİR  

    86-Tarık Suresi
    17 Ayet  Ö. Nasuhi Bilmen Tefsiri >>
1 2 3
4 5 6
7 8 9
10 11 12
13 14 15
16 17
86-Tarık Suresi Bilgiler; Ömer Nasuhi Bilmen
86-Tarık Suresi
Ömer Nasuhi Bilmen
86-EL-TARIK SURESİ Bu mübarek sûre, "Beled Sûresi"nden sonra Mekke-i Mükerreme'de nazil olmuştur. On yedi âyet-i kerîmeyi içermektedir. Târik denilen yıldıza yemîn ile başladığı için kendisine bu Târik adı verilmiştir. Ve bu iki sûre de Kur'an-ı Kerim'i yalanlayanları bildirmiştir. Ve Kur'an-ı Kerîm'in yüksek vasfım ve o yalanlayanların reddini içermektedir. Binaenaleyh aralarında büyük bir münâsebet vardır.

Ömer Nasuhi Bilmen
KUR'AN-I KERİM MEALİ, TEFSİRİ; AÇIKLAMASI, YORUMU VE MANAYI İZHARI;

Copyright © kuranikerim.name.tr, 2014