KÜNYE   KAYNAKÇA   İLETİŞİM      

  SAYFANIN MOBİL VERSİYONU: kuranmeali.name.tr   

ARAPÇA METNİ     SURELER     MEAL     TEFSİR     KELİMELER-KAVRAMLAR    
TEFSİR  

    83-Mut'affifin Suresi
    36 Ayet  Ö. Nasuhi Bilmen Tefsiri >>
1 2 3
4 5 6
7 8 9
10 11 12
13 14 15
16 17 18
19 20 21
22 23 24
25 26 27
28 29 30
31 32 33
34 35 36
83-Mut'affifin Suresi Bilgiler; Ömer Nasuhi Bilmen
83-Mut'affifin Suresi
Ömer Nasuhi Bilmen
83-EL-MUTAFFIFIN SURESİ Bu mübarek sûre, "El'ankebut" sûresinden sonra Mekke-i Mükerreme'de nazil olmuştur. Kendisine "Et'tatfif" sûresi adı da verilmiştir. Otuz altı âyeti kerîmeyi içermektedir. İlk âyeti "Mutaffifîn" tabiriyle başladığı için kendisine bu isim verilmiştir. Bu sûrei celîlede takva sahibi zâtlar ile suçlu ve insan haklarına saldıran kimseler hakkındaki uhrevî hükümleri ve müjde ile tehditleri içerdiği için kendisinden evvelki "İnfitâr" sûresile aralarında mühim bir münâsebet vardır. Bu mübarek sûrenin başlıca içeriği şunlardır: 1. Alış verişlerinde istikâmet göstermeyenleri tehdit etmek ve onların amel sahifelerini anlatmak. 2. Suçluların alaylarına uğramış olan iyi kimseleri kavuşacakları nîmetler ile müjdelemek. 3. Ahirette de sâlih zatların o suçlulara bakarak nasıl cezalara uğramış olduklarını müşahade edeceklerini beyan etmek.

Ömer Nasuhi Bilmen
KUR'AN-I KERİM MEALİ, TEFSİRİ; AÇIKLAMASI, YORUMU VE MANAYI İZHARI;

Copyright © kuranikerim.name.tr, 2014