KÜNYE   KAYNAKÇA   İLETİŞİM      

  SAYFANIN MOBİL VERSİYONU: kuranmeali.name.tr   

ARAPÇA METNİ     SURELER     MEAL     TEFSİR     KELİMELER-KAVRAMLAR    
TEFSİR  

    82-İnfitar Suresi
    19 Ayet  Ö. Nasuhi Bilmen Tefsiri >>
1 2 3
4 5 6
7 8 9
10 11 12
13 14 15
16 17 18
19
82-İnfitar Suresi Bilgiler; Ömer Nasuhi Bilmen
82-İnfitar Suresi
Ömer Nasuhi Bilmen
82-EL-İNFİTÂR SÛRESİ Bu mübarek sûre, "Nâziât" sûresinden sonra Mekke-i Mükerreme'de nazil olmuştur. On dokuz âyet-i kerîmeyi içermektedir. İlk âyetinde İnfitârı, yâni: Göğün yarılacağım bildirdiği için kendisine bu ad verilmiştir. Bu Sûrede kıyametin vukuunda ne kadar mühim hâdiselerin meydana geleceği bildirildiği için kendisinden evvelki "Tekvir" süresiyle aralarında büyük bir irtibat vardır. Bu süre-i celîlenin başlıca içeriği, şunlardır. 1. Kıyametin durumunu, büyüklüğünü tavsif etmek ve insanların gafletlerini, yalanlamalarını teşhîr etmek. 2. İnsanların bütün amellerinin melekler tarafından tespit edildiğini ihtar etmek. 3. Kıyamette insanların iki kısma ayrılıp bir kısmının Cennete, diğer bir kısmının da Cehenneme sevk edileceğini beyan etmek.

Ömer Nasuhi Bilmen
KUR'AN-I KERİM MEALİ, TEFSİRİ; AÇIKLAMASI, YORUMU VE MANAYI İZHARI;

Copyright © kuranikerim.name.tr, 2014