KÜNYE   KAYNAKÇA   İLETİŞİM      

  SAYFANIN MOBİL VERSİYONU: kuranmeali.name.tr   

ARAPÇA METNİ     SURELER     MEAL     TEFSİR     KELİMELER-KAVRAMLAR    
TEFSİR  

    81-Tekvir Suresi
    29 Ayet  Ö. Nasuhi Bilmen Tefsiri >>
1 2 3
4 5 6
7 8 9
10 11 12
13 14 15
16 17 18
19 20 21
22 23 24
25 26 27
28 29
81-Tekvir Suresi Bilgiler; Ömer Nasuhi Bilmen
81-Tekvir Suresi
Ömer Nasuhi Bilmen
81-ET-TEKVIR SURESİ Bu mübarek sûre, (Elmesed) yâni: (Ettevbe) sûresinden sonra Mekke-i Mükerreme'de nazil olmuştur. Yirmi dokuz âyet-i kerîmeyi içermektedir. Güneşin tekvirini, yâni: Bir şeye sarılarak karanlık bir hâlde kaimi; gibi olacağını bildirdiği için kendisine böyle "Tekvîr sûresi" ve "Küvviret sûresi" adı verilmiştir. Kıyametin vukuuna dair oniki mühim hâdiseden haber verdiği için kendisinden evvelki "Abese" süresiyle aralarında büyük bir irtibat vardır. Bu sûrei celîlenin başlıca konuları şunlardır: 1. Kıyamette pek müthiş, çeşitli hadislerin, felâketlerin vuku bulacağını ihtar etmek. 2. Kur'an-ı Kerim'in pek yüksek mevki sahibi olan Cibrîl-i Emîn vasıtasiyle indirilmiş olduğuna yemîn etmek. 3. Resûl-i Ekrem'in peygamberliğini ve Kur'an-ı Kerim'in kimler için bir hidâyet öğütü olduğunu teblîğ etmek. 4. Kulların dilemelerinde müstâkil olmayıp Allah'ın irâdesine tabî olduklarını beyan etmek.

Ömer Nasuhi Bilmen
KUR'AN-I KERİM MEALİ, TEFSİRİ; AÇIKLAMASI, YORUMU VE MANAYI İZHARI;

Copyright © kuranikerim.name.tr, 2014