KÜNYE   KAYNAKÇA   İLETİŞİM      

  SAYFANIN MOBİL VERSİYONU: kuranmeali.name.tr   

ARAPÇA METNİ     SURELER     MEAL     TEFSİR     KELİMELER-KAVRAMLAR    
TEFSİR  

    80-Abese Suresi
    42 Ayet  Ö. Nasuhi Bilmen Tefsiri >>
1 2 3
4 5 6
7 8 9
10 11 12
13 14 15
16 17 18
19 20 21
22 23 24
25 26 27
28 29 30
31 32 33
34 35 36
37 38 39
40 41 42
80-Abese Suresi Bilgiler; Ömer Nasuhi Bilmen
80-Abese Suresi
Ömer Nasuhi Bilmen
80-ABESE SURESİ Bu mübarek sûre, En-Necem sûresinden sonra Mekke-i Mükerreme'de nazil olmuştur. Kırk iki âyet-i kerîmeyi içerir. Yüz çevirdi, iltifatta bulunmadı, mânâsını ifade eden "Abese" kelimesi ile başladığı için kendisine bu ad verilmiştir. "Tamme", "Sefere" sûresi dahi denilmiştir. Kendisinden evvelki "Naziat" sûresinde Resûl-i Ekrem'in Al I âh-ü T e âlâ'd an korkacakları uyarmakla emrolunduğu bildirilmişti. Bu sûrede de o korkutmanın kimler hakkında fâideli olacağı bildiriliyor. Bu cihetle bu iki sûre arasında mühim bir münâsebet vardır. Bu sûre-i Celîlenin başlıca konuları şunlardır: 1. Resûl-i Ekrem'in bir âmâ zâta iltifat buyurmasını tavsiye etmek. 2. Kur'an-ı Kerim'in akıl ve düşünce sahipleri hakkında bir ilâhî öğüt olduğunu beyan etmek. 3. Cenab-ı Hak'kın birliğine, kudret ve azametine ait delilleri sunmak. 4. Kıyametin pek korkunç vaziyetini ihtar etmek. 5. Kıyamet gününde insanları mutlu ve mutsuz şeklinde guruplara ayrılacaklarını ve her gurubun o gündeki hâlini beyan etmek.

Ömer Nasuhi Bilmen
KUR'AN-I KERİM MEALİ, TEFSİRİ; AÇIKLAMASI, YORUMU VE MANAYI İZHARI;

Copyright © kuranikerim.name.tr, 2014