KÜNYE   KAYNAKÇA   İLETİŞİM      

  SAYFANIN MOBİL VERSİYONU: kuranmeali.name.tr   

ARAPÇA METNİ     SURELER     MEAL     TEFSİR     KELİMELER-KAVRAMLAR    
TEFSİR  

    79-Nazi'at Suresi
    46 Ayet  Ö. Nasuhi Bilmen Tefsiri >>
1 2 3
4 5 6
7 8 9
10 11 12
13 14 15
16 17 18
19 20 21
22 23 24
25 26 27
28 29 30
31 32 33
34 35 36
37 38 39
40 41 42
43 44 45
46
79-Nazi'at Suresi Bilgiler; Ömer Nasuhi Bilmen
79-Nazi'at Suresi
Ömer Nasuhi Bilmen
79-EN-NÂZİ'ÂT SÛRESİ Bu mübarek sûre "En-Nebe" sûresinden sonra Mekke-i Mükerreme'de nazil olmuştur. Kırk altı âyet-i kerîmeyi içermektedir. Kendisinde "Naziât" ve "Sâhire ile Tamme" zikredildiği için kendisine böyle "Naziât" sûresi denildiği gibi "Sâhire" ve "Tame" sûresi adı da verilmiştir. "Nebe" sûresinde kıyamet gününün azabından korkutulmuşsun Bu sûrede de haşr ve neşrin hak olduğu bildirildiği için aralarında bu yönüyle bir irtibat vardır. Başlıca konuları şunlardır: 1. Ah i ret hayatını deliller ile isbat etmek ve müşriklerin inkârlarını reddetmek. 2. Kıyamet gününde insanların mutlu ve mutsuz kısımlarına ayrılacaklarını beyan etmek. 3. Musa Aleyhisselâm ile Fir'avun'un kıssasını beyan ile Peygamber Efendimize teselli vermek. 4. Kıyametin kopma zamanını Hz. Peygamberin tâyin edemeyeceğine işaret etmek. 5. Müşriklerin alay yoluyla sual ettikleri âhiret gününde nasıl bir korkunç vaziyette kalacaklarını ihtar etmek.

Ömer Nasuhi Bilmen
KUR'AN-I KERİM MEALİ, TEFSİRİ; AÇIKLAMASI, YORUMU VE MANAYI İZHARI;

Copyright © kuranikerim.name.tr, 2014