KÜNYE   KAYNAKÇA   İLETİŞİM      

  SAYFANIN MOBİL VERSİYONU: kuranmeali.name.tr   

ARAPÇA METNİ     SURELER     MEAL     TEFSİR     KELİMELER-KAVRAMLAR    
TEFSİR  

    78-Nebe Suresi
    40 Ayet  Ö. Nasuhi Bilmen Tefsiri >>
1 2 3
4 5 6
7 8 9
10 11 12
13 14 15
16 17 18
19 20 21
22 23 24
25 26 27
28 29 30
31 32 33
34 35 36
37 38 39
40
78-Nebe Suresi Bilgiler; Ömer Nasuhi Bilmen
78-Nebe Suresi
Ömer Nasuhi Bilmen
78-EN-NEBE' SURESİ Bu mübarek sûre "El-Meâric" sûresinden sonra Mekke-i Mükerreme'de nazil olmuştur. Kırk âyet-i kerîme'yi içermektedir. "Nebe-i Azîm" denilen büyük, mühim bir haberi, kıyamet gününe ait suali ve cevabı içermiş olduğu için kendisine "En-Nebe" ve "Amme" sûreleri adı verilmiştir. Bu sûre de Mürselat sûresinde olduğu gibi haşr neşre Cenab-ı Hak'kın kaadir olduğunu bildiriyor. Kıyamet gününü yalanlayanları kınıyor. Cennet ve Cehennemin vasıflarını fazlasıyla beyan buyuruyor. Binaenaleyh aralarında büyük bir irtibat vardır. Bu sûre-i celîlenin başlıca konuları şunlardır: 1. Müşriklerin kendi aralarında kıyamete ve Yüce Peygamber'e dair soruşturmalarını beyan etmek. 2. Kıyametin vukuunun mümkün olduğuna dair deliller getirme ve inkarcıları tehdîd etmek. 3. Kıyamette takva sahiplerinin cennetlere nail olacaklarını müjdelemek, inkarcıların da cehenneme sevk edileceklerini ihtar etmek. 4. Meydana geleceği muhakkak olan kıyamet gününde azap görecek kâfirlerin nasıl mahv ve yok olmalarını temennide bulunacaklarını gözler önüne sermek.

Ömer Nasuhi Bilmen
KUR'AN-I KERİM MEALİ, TEFSİRİ; AÇIKLAMASI, YORUMU VE MANAYI İZHARI;

Copyright © kuranikerim.name.tr, 2014