KÜNYE   KAYNAKÇA   İLETİŞİM      

  SAYFANIN MOBİL VERSİYONU: kuranmeali.name.tr   

ARAPÇA METNİ     SURELER     MEAL     TEFSİR     KELİMELER-KAVRAMLAR    
TEFSİR  

    77-Mürselat Suresi
    50 Ayet  Ö. Nasuhi Bilmen Tefsiri >>
1 2 3
4 5 6
7 8 9
10 11 12
13 14 15
16 17 18
19 20 21
22 23 24
25 26 27
28 29 30
31 32 33
34 35 36
37 38 39
40 41 42
43 44 45
46 47 48
49 50
77-Mürselat Suresi Bilgiler; Ömer Nasuhi Bilmen
77-Mürselat Suresi
Ömer Nasuhi Bilmen
77-EL-MURSELAT SURESİ Bu mübarek sûre, "El-Hümeze" sûresinden sonra Resûl-i Ekrem, Mekke-i Mükerreme'de "Minâ" mevkiindeki bir mağarada iken nazil olmuştur. Elli âyet-i kerîmeyi içermektedir. Mürselâta, yâni Allah tarafından gönderilmiş meleklere yemîn ile başladığı için kendisine böyle "El-Mürselât" sûresi adı verilmiştir. Maamafih "Urf" sûresi ismine de sahiptir. Bu sûre-i celîle, kendisinden evvelki "El - İnsan" süresindeki vâ'da ve tehdide ait beyanların doğruluğunu araştırıp açıkladığı için aralarında büyük bir irtibat vardır. Başlıca konuları şunlardır: 1. Kıyametin şüphesiz vuku bulacağına dair birçok kudret eseri üzerine yemîn etmek. 2. Ahiret gününün alâmetlerini ve bâzı kudret eserlerini açıklamak ve ilân etmek. 3. Kâfirlere azap edileceğini ihtar etmek, takva sahibi zâtları da nimetlere kavuşturmakla müjdelemek. 4. Çeşitli ilâhî kudret eserlerini görüp te takdîr edemeyen ve bir nice hakikatleri yalanlayan kimseleri kınamak ve helak ile tehdîd etmek.

Ömer Nasuhi Bilmen
KUR'AN-I KERİM MEALİ, TEFSİRİ; AÇIKLAMASI, YORUMU VE MANAYI İZHARI;

Copyright © kuranikerim.name.tr, 2014