KÜNYE   KAYNAKÇA   İLETİŞİM      

  SAYFANIN MOBİL VERSİYONU: kuranmeali.name.tr   

ARAPÇA METNİ     SURELER     MEAL     TEFSİR     KELİMELER-KAVRAMLAR    
TEFSİR  

    76-İnsan Suresi
    31 Ayet  Ö. Nasuhi Bilmen Tefsiri >>
1 2 3
4 5 6
7 8 9
10 11 12
13 14 15
16 17 18
19 20 21
22 23 24
25 26 27
28 29 30
31
76-İnsan Suresi Bilgiler; Ömer Nasuhi Bilmen
76-İnsan Suresi
Ömer Nasuhi Bilmen
76-EL-INSAN SURESİ Bu mübarek süre, Er-Rahmân süresinden sonra Medine-i Münevvere'de nazil olmuştur. Mekke-i Mükerreme'de nazil olduğunu söyleyenler de vardır. Otuzbir âyet-i kerîmeyi içermektedir. İnsanların durumlarını bildirdiği için kendisine böyle "İnsan süresi" adı verilmiştir. Maamafih kendisine "Dehr süresi", "Ebrar süresi", "Emşac süresi", "Hel'ate süresi" isimleri de verilmiştir. Çünkü bunlar da bu sürede zikredilmektedir. Bundan evvelki kıyamet süresinde isyankârların kıyamet gününde uğrayacakları pek korkunç felâketleri, azapları bildirilmişti. Bu mübarek sürede de, sâlih mü'mînlerin âhirette ne kadar büyük nimetlere nail olacakları müjdelendiği için bu iki süre arasında mükemmel bir irtibat vardır. Bu sürenin başlıca içeriği şunlardır: 1. İnsanların ilk yaradılışına ve kâfirlerin uğrayacakları korkunç akıbetlere işaret etmek. 2. Sâlih kulların âhirette ne kadar muazzam nimetlere, mevkilere kavuşacaklarını müjdelemek. 3. Kur'an-ı Kerim'in nüzulünü, bu sürenin ilâhi bir öğüt olduğunu ve Resül-i Ekrem'in teşbih ve takdis ile mükellef bulunduğunu ve kimlerin Allah'ın rahmetine erişeceklerini kimlerin elim azaplara uğrayacaklarını beyan etmek.

Ömer Nasuhi Bilmen
KUR'AN-I KERİM MEALİ, TEFSİRİ; AÇIKLAMASI, YORUMU VE MANAYI İZHARI;

Copyright © kuranikerim.name.tr, 2014