KÜNYE   KAYNAKÇA   İLETİŞİM      

  SAYFANIN MOBİL VERSİYONU: kuranmeali.name.tr   

ARAPÇA METNİ     SURELER     MEAL     TEFSİR     KELİMELER-KAVRAMLAR    
TEFSİR  

    75-Kiyamet Suresi
    40 Ayet  Ö. Nasuhi Bilmen Tefsiri >>
1 2 3
4 5 6
7 8 9
10 11 12
13 14 15
16 17 18
19 20 21
22 23 24
25 26 27
28 29 30
31 32 33
34 35 36
37 38 39
40
75-Kiyamet Suresi Bilgiler; Ömer Nasuhi Bilmen
75-Kiyamet Suresi
Ömer Nasuhi Bilmen
75-EL-KIYAME SURESİ Bu mübarek sûre, "El-Kâria" sûresinden sonra Mekke-i Mükerreme'de nazil olmuştur. Kendisine "La Uksimü" sûresi de denir. Kıyametin hâllerinden yeminle bahsettiği için kendisine bu isimler verilmiştir. Kırk âyet-i Kerîmeyi içermektedir. Bundan evvelki sûrede de kâfirlerin âhireti inkâr edip ondan korkmadıkları bildirilmiş i"i- Bu sûrede ise kıyamet hakkında mükemmel deliller zikredilmiş ve kıyametin müthiş durumu bildirilmiş olduğu cihetle aralarında güzel bir irtibat bulunmaktadır. Bu mübarek sûrenin başlıca içeriği şunlardır: 1. Ölmüş, vücutları darmadağın olmuş kimseleri Yüce Yaratıcı'nın tekrar hayata kavuşturacağını kat'î bir surette beyan etmek. 2. Kıyamet kopacağı vakit kâinatta ne gibi değişmelerin meydana geleceğini ihtar etmek. 3. Resûl-i Ekrem'in vakit vakit vahy olunan Kur'an-ı Kerim'in âyetlerini ne kadar bir itina ile anlayıp alacağını tâyin etmek. 4. Ahiret gününde insanların nasıl muhtelif vaziyetlerde bulunacaklarını tasvîr etmek. 5. Kıyameti inkâr eden bir şahsın durumunun kötülüğünü teşhîr etmek ve insanları birer damla sudan yaratmış olan Hikmet Sahibi Yaratıcı'nın ölüleri tekrar hayata kavuşturmaya kaadir olduğunu bildirmek.

Ömer Nasuhi Bilmen
KUR'AN-I KERİM MEALİ, TEFSİRİ; AÇIKLAMASI, YORUMU VE MANAYI İZHARI;

Copyright © kuranikerim.name.tr, 2014