KÜNYE   KAYNAKÇA   İLETİŞİM      

  SAYFANIN MOBİL VERSİYONU: kuranmeali.name.tr   

ARAPÇA METNİ     SURELER     MEAL     TEFSİR     KELİMELER-KAVRAMLAR    
TEFSİR  

    74-Müddessir Suresi
    56 Ayet  Ö. Nasuhi Bilmen Tefsiri >>
1 2 3
4 5 6
7 8 9
10 11 12
13 14 15
16 17 18
19 20 21
22 23 24
25 26 27
28 29 30
31 32 33
34 35 36
37 38 39
40 41 42
43 44 45
46 47 48
49 50 51
52 53 54
55 56
74-Müddessir Suresi Bilgiler; Ömer Nasuhi Bilmen
74-Müddessir Suresi
Ömer Nasuhi Bilmen
74-EL-MUDDESSIR SURESİ Bu mübarek sûre, "El-Müzzemmil" sûresinden sonra, Mekke-i Mükerreme'de nazil olmuştur. Ellialtı âyet-i kerîmeyi içermektedir. İlk âyetinde ilâhî bir iltifat olmak üzere Resûl-i Ekrem'e "El-Müddessir" yâni: Disar denilen bir kaftana, bir elbiseye bürünmüş, olan zât!. Diye emrolunduğu için bu mübarek sûreye: "El-Müddessir" adı verilmiştir. Bu sûre ile bundan evvelki sûre arasında güzel bir irtibat vardır. Çünkü bu iki sûreden her birinin evvelinde Resûl-i Ekrem'e hitap olunmuştur. Bundan evvelki sûrede Peygamber Efendimizin geceleri kalkıp namaz ile. Kuran okumakla meşgul olarak kendi nefsini ve mükemmelleştirmekle emrolunduğu bildirilmiştir. Bu sûrede de kavmini uyarmak temizlemekle, ıslâha çalışmakla mükellef bulunduğu gösterilmiştir. Her iki sûrede de mü'minlerin güzel vasıfları, selâmete erişecekleri bildirildiği gibi kâfirlerin de kötü hâlleri ve helake uğrayacakları ihtar buyurulmuştur. Bu mübarek sûrenin başlıca içeriği şunlardır: 1. Resûl-i Ekrem'in Cenab-ı Hak'ki zikrîle ve hak yolunda sabırîle mükellef olup kâfirleri uyarmakla emrolunduğunu beyan etmek. 2. Kâfirlerin kötü hâllerini ve bâtıl iddialarını kınamak ve kendilerini cehennem ateşi ile korkutmak. 3. Cehennem bekçilerinin miktarını ve bu miktarın hikmetini beyan etmek bu hususta kalp hastalığına müptelâ, ve küfürîle vasıflanmış olanların çirkin inançlarını, korkunç akıbetlerini tâyin etmek ve alçaklıklarını ne şekilde itiraf edeceklerini gözler önüne sermek.

Ömer Nasuhi Bilmen
KUR'AN-I KERİM MEALİ, TEFSİRİ; AÇIKLAMASI, YORUMU VE MANAYI İZHARI;

Copyright © kuranikerim.name.tr, 2014