KÜNYE   KAYNAKÇA   İLETİŞİM      

  SAYFANIN MOBİL VERSİYONU: kuranmeali.name.tr   

ARAPÇA METNİ     SURELER     MEAL     TEFSİR     KELİMELER-KAVRAMLAR    
TEFSİR  

    73-Müzzemmil Suresi
    20 Ayet  Ö. Nasuhi Bilmen Tefsiri >>
1 2 3
4 5 6
7 8 9
10 11 12
13 14 15
16 17 18
19 20
73-Müzzemmil Suresi Bilgiler; Ömer Nasuhi Bilmen
73-Müzzemmil Suresi
Ömer Nasuhi Bilmen
73-EL-MUZZEMMIL SURESİ Bu mübarek sûre, El-Kalem sûresinden sonra Mekke-i Mükerreme'de nâzîl olmuştur. Yirmi âyet-i Kerîmeyi içermektedir. Bir rivayete göre yalnız yirminci âyeti Medine-i Münevvere'de inmiştir. Birinci âyetinde Yüce' Peygamberimize "EI-MüzzemmM" diye, yâni: Elbisesine bürünmüş, namaza hazırlanmış diye hitap buyrulduğu için bu mübarek sûreye böyle "El- Müzzemmil" adı verilmiştir. Bundan evvelki Cin sûresinde Peygamberimizin kalkıp Cenab-ı Hak'ka dua etmekte olduğu bildirilmiş ve o sûre, Peygamberlerin zikrîle sona ermişti. Bu sûrede Peygamberlerin sonuncusu olan Resûl-i Ekrem'e hitap ile başlamış ve kendisine geceleri ibâdet için kalkması emrolunmuş olduğu için bu iki sûre arasında güzel bir alâka vardır. Bu sûrenin içeriğinin özeti şöyledir: 1. Peygamber Efendimize geceleri kalkıp namaz kılmasını ve Kur'an-ı Kerîm'i okumasını emretmek. 2. Her hususta Cenab-ı Hak'ka tevekkül edilmesini ve sığınılmasını ve inkarcıların sözlerine karşı sabıredilip güzelce bir durum alınmasını tavsiye ve inkarcıları tehdit etmek. 3. Bâzı mazeretlerden dolayı bir ilâhî lütuf olarak namazlarda ve Kur'an-ı Kerim'i okuma hususunda kolaylık gösterilmiş olduğunu beyan ve namaza, zekâta vesâir hayırlı işlere teşvik etmek.

Ömer Nasuhi Bilmen
KUR'AN-I KERİM MEALİ, TEFSİRİ; AÇIKLAMASI, YORUMU VE MANAYI İZHARI;

Copyright © kuranikerim.name.tr, 2014