KÜNYE   KAYNAKÇA   İLETİŞİM      

  SAYFANIN MOBİL VERSİYONU: kuranmeali.name.tr   

ARAPÇA METNİ     SURELER     MEAL     TEFSİR     KELİMELER-KAVRAMLAR    
TEFSİR  

    71-Nuh Suresi
    28 Ayet  Ö. Nasuhi Bilmen Tefsiri >>
1 2 3
4 5 6
7 8 9
10 11 12
13 14 15
16 17 18
19 20 21
22 23 24
25 26 27
28
71-Nuh Suresi Bilgiler; Ömer Nasuhi Bilmen
71-Nuh Suresi
Ömer Nasuhi Bilmen
71-NUH-SURESI Bu mübarek süre, "En-Nehl" süresinden sonra, Mekke-i Mükerreme'de nazil olmuştur. Yirmi için kendisine böyle "Nün süresi" adı verilmiştir. İnkarcıların azabına dair bir acil; numune irtibat vardır. Başlıca konuları şunlardır: 1. Nüh Aleyhisselâm'ın, kavmini ne şekilde îmana davet etmiş olduğunu beyan. 2. Hz. Nuh'un aralıksız dâvetine, nasihatlerine ve ilâhî nîmetleri beyanına rağmen kavminin ne kadar inkarcı, putperestçe hareketlerde bulunmuş olduklarını tasvir. 3. O inkarcı kavmin daha sonra nasıl boğularak ateşin azaba kavuşmuş olduklarını ihtar. 4. Nüh Aleyhisselâm'ın yakarışlarını ve Cenab-ı Hak'dan temennilerini hikâye.

Ömer Nasuhi Bilmen
KUR'AN-I KERİM MEALİ, TEFSİRİ; AÇIKLAMASI, YORUMU VE MANAYI İZHARI;

Copyright © kuranikerim.name.tr, 2014