KÜNYE   KAYNAKÇA   İLETİŞİM      

  SAYFANIN MOBİL VERSİYONU: kuranmeali.name.tr   

ARAPÇA METNİ     SURELER     MEAL     TEFSİR     KELİMELER-KAVRAMLAR    
TEFSİR  

    69-Hakka Suresi
    52 Ayet  Ö. Nasuhi Bilmen Tefsiri >>
1 2 3
4 5 6
7 8 9
10 11 12
13 14 15
16 17 18
19 20 21
22 23 24
25 26 27
28 29 30
31 32 33
34 35 36
37 38 39
40 41 42
43 44 45
46 47 48
49 50 51
52
69-Hakka Suresi Bilgiler; Ömer Nasuhi Bilmen
69-Hakka Suresi
Ömer Nasuhi Bilmen
69-EL-HAKKA SURESİ Bu sûre ile kendisinden evvelki Kalem sûresi arasında büyük bir münâsebet kurmuştur. Elli iki âyet-i kerîmeyi kapsamaktadır. Hakka'nın, yâni: Var olduğu kesin, mutlaka meydana gelecek olan kıyametin, şanı pek büyük olan kıyamet gününün azametine işaret buyurduğu için kendisine böyle "Elhakka" ünvânı verilmiştir. Bu sûre ile kendisinden evvelki Kalem sûresi arasında büyük bir münâsebet vardır. Şöyle ki: Kalem sûresinde kıyamet kısa olarak beyan olunmuş, Kur'an-ı Kerim'in bir ilâhî kitap, bir ilâhî öğüt olduğu bildirilmiş onu inkâr edenlerin bâtıl iddiaları reddedilmiştir. Bu Elhakka sûresinde ise, kıyametin hâlleri genişçe anlatılmış. Peygamberlerini tekzîb eden eski kavimlerin nasıl felâketlere uğratılmış oldukları bildirilerek Peygamber asrındaki inkarcılara birer ibret örneği gösterilmiş. Resûl-i Ekrem'e de teselli verilmiştir. Bu mübarek sûrenin başlıca konuları şunlardır: 1. Peygamberlerini inkâr eden eski kavimlerin nasıl helak olmuş olduklarını beyan. 2. Dünyadaki inkârlarının cezası olarak asıl âhirette ne kadar fena muazzeb olacaklarını ihtar. 3. Kur'an-ı Kerim'in ilâhî vahye dayanan bir yüce nasihat olup bir şairin veya bir kâhinin sözü olmadığını açıklama. 4. Kur'an-ı Kerim'in şek ve şüpheden uzak bir sırf hakikat olduğu beyan ve onu indirmiş ve ihsan buyurmuş olan Allâh-ü Teâlâyı takdîs ve yüceltmeye devam edilmesini emrve tenbîh.

Ömer Nasuhi Bilmen
KUR'AN-I KERİM MEALİ, TEFSİRİ; AÇIKLAMASI, YORUMU VE MANAYI İZHARI;

Copyright © kuranikerim.name.tr, 2014