KÜNYE   KAYNAKÇA   İLETİŞİM      

  SAYFANIN MOBİL VERSİYONU: kuranmeali.name.tr   

ARAPÇA METNİ     SURELER     MEAL     TEFSİR     KELİMELER-KAVRAMLAR    
TEFSİR  

    68-Kalem Suresi
    52 Ayet  Ö. Nasuhi Bilmen Tefsiri >>
1 2 3
4 5 6
7 8 9
10 11 12
13 14 15
16 17 18
19 20 21
22 23 24
25 26 27
28 29 30
31 32 33
34 35 36
37 38 39
40 41 42
43 44 45
46 47 48
49 50 51
52
68-Kalem Suresi Bilgiler; Ömer Nasuhi Bilmen
68-Kalem Suresi
Ömer Nasuhi Bilmen
68-EL KALEM SÛRESİ Bu mübarek sûre, Mekke-i Mükerreme'de ilk nazil olan "Alal;" sûresinin ilk âyetinden ve onu takiben nazil olan "Fatiha" sûresinden sonra inmiştir. Elli iki âyet-i kerîmeyi kapsamaktadır. Ibn-i Abbas Vekatâde Radiyallâh-ü Anhûma'ya göre "17" inci âyetten "33" üncü âyete kadar ve "48" inci âyetten "50" inci âyete kadar olan âyetleri, Medine-i Münevvere de inmiştir. Kendisine "Nün" Sûresi adı da verilmiştir. Bu mübarek sûre ile Mülk sûresi arasında güzel bir münasebet vardır. Mülk sûresinde Cenab-ı Hak'kın kâinata sahip, hakîm olduğu bildirilmiş, Resûl-i Ekrem'i inkâr edenlerin nasıl felâketlere maruz kalacaklarına işaret buyrulmuş, idi. Bu "El-Kalem" sûresinde de Allah-ü Teâlâ, o Yüce Peygamberinin yüksek vasıflarını göstermiş, bir takım inkarcıların isnâd ettikleri şeylerden o Yüce Resulün uzak bulunduğunu bildirmiştir. Ve o Yüce Nebi'ye sabıretmesini tavsiye buyurmuş ve onu inkâr edenlerin ne kadar sapıklık içinde bulunduklarını ve âhirete ne kadar kınamalara, felâketlere mâruz kalacaklarını ihtar eylemiştir. Bu mübarek sûrenin başlıca içeriği şunlardır: 1. Haz ret i Peygamberin ahlâki güzelliklerini beyan etmek ve onun kimlere itaat ve iltifat buyurmayacağını bildirmek. 2. Bir takım kâfirlerin kötü ahlâkını teşhir ve kendilerini ceza ile tehdît etmek. 3. Takva sahiplerinin, müslümanların, suçlular gibi olmayıp, Cennetlere, nîmetlere erişeceklerini müjdelemek. 4. Hz. Peygambere sabıretmesini, kavminin arasından gazap edip ayrılmış olan Yunus Aleyhisselâm gibi olmamasını tavsiye etmek. 5. Kur'an-ı Kerim'in yüce mahiyetini beyan etmek onu yalanlayan müşriklerin kötü hallerini gözler önüne sermek.

Ömer Nasuhi Bilmen
KUR'AN-I KERİM MEALİ, TEFSİRİ; AÇIKLAMASI, YORUMU VE MANAYI İZHARI;

Copyright © kuranikerim.name.tr, 2014