KÜNYE   KAYNAKÇA   İLETİŞİM      

  SAYFANIN MOBİL VERSİYONU: kuranmeali.name.tr   

ARAPÇA METNİ     SURELER     MEAL     TEFSİR     KELİMELER-KAVRAMLAR    
TEFSİR  

    67-Mülk Suresi
    30 Ayet  Ö. Nasuhi Bilmen Tefsiri >>
1 2 3
4 5 6
7 8 9
10 11 12
13 14 15
16 17 18
19 20 21
22 23 24
25 26 27
28 29 30
67-Mülk Suresi Bilgiler; Ömer Nasuhi Bilmen
67-Mülk Suresi
Ömer Nasuhi Bilmen
67-EL-MULK SURESİ Bu mübarek sûre, Tür süresinden sonra Mekke-i Mükerreme'de nazil olmuştur. Otuz âyet-i kerîmeyi içermektedir. Bütün kâinat mülkünün, Allah'ın kudret elinde olduğunu bildiren bir âyet-i kerîme ile başladığı için kendisine böyle "Mülk Süresi" adı verilmiştir. Bununla beraber kendisine "Tebareke", "Münciye", "Vakıa", "Mania" gibi adlar da verilmiştir. Çünkü: Birinci âyetin ilk kelimesi ile Allah-ü Teâlâ'nın mübarek, mukaddes. Yüce olduğunu bildiriyor. Ve kendisini okumaya devam eden müminleri korur, kabir azabından kurtarır, kurtuluşa erdirir. Nitekim bir hadîs-i : Heı kim bu mübarek süreyi bir gecede okursa çok sevaba ermiş, çok hûş yapmış = rıza-i ilâhîye kavuşmuş olur. Bu mübarek süre ile bundan evvelki Tahrim Süresi arasındaki, münasebete gelince Tahrim Süresinde bâzı ilâhî tebliğ ve emirler vardır, ve insanların muhtelif kabiliyetlerde oldukları gösterilmiştir. Mülk Süresinde ise o gibi ilâhî beyanların ve muhtelif hâllerin birer hikmet gereği olup her hâdisenin ilâhî takdire göre, meydana geldiğine işaret buyurulmuştur. Bu Mülk Süresinin başlıca konuları şunlardır: 1. Bütün kâinatın Allah'ın mülkü olup hepsinde Cenab-ı Hak'kın hikmetinin gereğine göre tasarrufta bulunduğunu anlatma. 2. Ölümü de, hayatı da ne gibi bir hikmete, bir menfaate binaen Hak Teâlâ'nın takdir buyurmuş olduğuna işaret. 3. Semaların nasıl mükemmel bir şekilde süslü ve nasıl bir maksada vesîle olduğunu açıklama. 4. Kâfirlerin nasıl bir azaba uğrayacaklarını ve günahlarını itirafa mecbur olacaklarını ihtar. 5. Müminlerin de nasıl bir lütfa mazhar olacaklarını müjde. 6. Müşrikleri kınama, putların adiliğini teşhir, dikkatleri kudret eserlerine çekme. 7. Yüce Yaratıcı'nın bütün mahlûkatı üzerinde dilediği şekilde tasarrufatta bulunacağını beyan. 8. Allah-ü Teâlâ'nın mukaddes zatına tevekkül ve sığınmanın lüzumunu emrve tavsiye.

Ömer Nasuhi Bilmen
KUR'AN-I KERİM MEALİ, TEFSİRİ; AÇIKLAMASI, YORUMU VE MANAYI İZHARI;

Copyright © kuranikerim.name.tr, 2014