KÜNYE   KAYNAKÇA   İLETİŞİM      

  SAYFANIN MOBİL VERSİYONU: kuranmeali.name.tr   

ARAPÇA METNİ     SURELER     MEAL     TEFSİR     KELİMELER-KAVRAMLAR    
TEFSİR  

    66-Tahrim Suresi
    12 Ayet  Ö. Nasuhi Bilmen Tefsiri >>
1 2 3
4 5 6
7 8 9
10 11 12
66-Tahrim Suresi Bilgiler; Ömer Nasuhi Bilmen
66-Tahrim Suresi
Ömer Nasuhi Bilmen
66-ET-TAHRIM SURESİ Bu mübarek sûre, Hucurât Sûresinden sonra Medine-i Münevvere'de nazil olmuştur. Oniki âyet-i kerîmeyi kapsamaktadır. Bir haram kılma hâdisesi hakkındaki ilâhî uyarıyı içermiş, olduğu için kendisine bu ad verilmiştir. Diğer iki adı da "Müteharrim Sûresi" ve "Nebî Sûresi"dir. Bu sûreden evvelki "Talak Sûresinde" eşler ile güzelce geçinilmesi, onların hukukuna riâyet edilmesi emrolunmuştu. Bu mübarek sûrede de Yüce Peygamberimizin muhterem eşlerine karşı olan pek güzel muamelesi ve pek mülayimane olan aile siyaseti bir uyulacak örnek olmak üzere gösterilmiş ve bu bakımdan iki mübarek sûre arasında büyük bir münasebet bulunmuştur. Bu mübarek sûrenin başlıca içeriği şunlardır: 1. Başkalarını memnun etmek için helâl olan bir şeyi haram imiş gibi terketmenin uygun olmadığına işaret. 2. Yapılması meşru ve uygun olan bir şeyin terki hakkındaki yemin de sebat edilmeyip ona bir keffaret ile son verilmesinin meşru olduğunu beyan. 3. Resûl-i Ekrem, Muhterem eşlerini boşasa da onlardan daha hayırlı, daha iyi eşlere nail olabileceğini müjdeleme. 4. Müminlere nefislerini ve ailelerini pek şiddetli olan ateş azabından koruma ve samimice tevbe etmelerini emr ve onların günahlarını afv olunacağını ve kendilerinin cennetlere ve nice yad'îîliklara nail olacaklarını müjdeleme. 5. Resûl-i Ekrem'in kâfirlere ve münafıklara karşı cihad ile memur olduğunu beyan ve dinsizlerin pek kötü mevkilerini ihtar. 6. İki pek muhterem zatın altındaki iki hain kadının kötü akıbetleri ile kâfir olan Fir'avun'un iman sahibi olan eşi ile Hz. Meryem'in diyanet ve faziletlerini birer ibret numunesi olmak üzere beyan buyurmaktadır.

Ömer Nasuhi Bilmen
KUR'AN-I KERİM MEALİ, TEFSİRİ; AÇIKLAMASI, YORUMU VE MANAYI İZHARI;

Copyright © kuranikerim.name.tr, 2014