KÜNYE   KAYNAKÇA   İLETİŞİM      

  SAYFANIN MOBİL VERSİYONU: kuranmeali.name.tr   

ARAPÇA METNİ     SURELER     MEAL     TEFSİR     KELİMELER-KAVRAMLAR    
TEFSİR  

    64-Tegabün Suresi
    18 Ayet  Ö. Nasuhi Bilmen Tefsiri >>
1 2 3
4 5 6
7 8 9
10 11 12
13 14 15
16 17 18
64-Tegabün Suresi Bilgiler; Ömer Nasuhi Bilmen
64-Tegabün Suresi
Ömer Nasuhi Bilmen
64-ET-TEĞÂBÜN SÛRESİ Bu mübarek sûre, Ettehrim Sûresinden sonra Medine-i Münevvere'de nazil olmuştur. Onsekiz âyet-i kerîmeyi kapsamaktadır. Bu sûrede de insanlar, mü'min ve kâfir zümrelerine taksim edilmiş, mal ve evlâdın bir imtihan olduğu bildirilmiş ve Allah yolunda harcamaya teşvik buyrulmuş olduğu için kendisinden evvel ki "… Elmünafikun" sûresi ile aralarında büyük bir münasebet vardır. Ve tegabünü, yâni kimlerin aldanıp aldanmadığını bildirdiği için kendisine "Sûre-i Tegabün"" adı verilmiştir. Başlıca konulan şunlardır: 1. Allah'ın sıfatlarını ve her şeyin ilâhî takdir ile meydana geldiğini beyan. 2. Bir takım kimselerin küfürlerinde ısrar etmelerinden dolayı Resûl-i Ekrem'e bir zarar veremeyeceklerini beyan ile Yüce Peygamberi teselli etmek. 3. Bâzı aile fertlerinin insan için bir düşman, bir fitne, bir imtihan olduğunu ihtar ve affedici bir şekilde muameleye teşvik. 4. Takvaya ve Allah yolunda harcamaya teşvik.

Ömer Nasuhi Bilmen
KUR'AN-I KERİM MEALİ, TEFSİRİ; AÇIKLAMASI, YORUMU VE MANAYI İZHARI;

Copyright © kuranikerim.name.tr, 2014