KÜNYE   KAYNAKÇA   İLETİŞİM      

  SAYFANIN MOBİL VERSİYONU: kuranmeali.name.tr   

ARAPÇA METNİ     SURELER     MEAL     TEFSİR     KELİMELER-KAVRAMLAR    
TEFSİR  

    61-Saf Suresi
    14 Ayet  Ö. Nasuhi Bilmen Tefsiri >>
1 2 3
4 5 6
7 8 9
10 11 12
13 14
61-Saf Suresi Bilgiler; Ömer Nasuhi Bilmen
61-Saf Suresi
Ömer Nasuhi Bilmen
61-ES-SAFF SURESİ Bu mübarek sûre "Ettegâbün" sûresinden sonra Medine-i Münevvere'de nazil olmuştur, on dört âyet-i kerîmeyi içermektedir. Müslümanların cihad yolunda saf saf olup düşmanlarına karşı cephe almalarını tavsiye ettiği için kedisine böyle "Saf sûresi" adı verilmiştir. Cihada teşviki içermektedir, kendisinden evvelki "El-Mümtehine" sûresinde de kâfirlerin dost tutulmaması emredilmiş olduğu için aralarında bu cihetten de büyük bir münasebet vardır. Bu mübarek sûrenin başlıca konuları şunlardır: 1. İnsanların ciddî olup sözlerinin işlerine muhalif olmamasını ihtar etmek. 2. Musa Aleyhisselâm'ın kavmi tarafından eziyetlere mâruz kalmış olduğunu beyan ile Peygamber Efendimize tesellî verilmesi. 3. Peygamber Efendimizin dünyayı teşrif edeceğine dair İsâ Aleyhisselâm'ın verdiği müjdeyi beyan etmek. 4. Peygamber Efendimizin Kuran ile, Hak din ile gönderilmiş olduğunu ve Allah-ü Teâlâ'nın İslâm dinini, onu söndürmeğe çalışanlara rağmen yücelteceğini müjdelemek. 5. Müslümanların da Havariler gibi kendi dinlerinin yayılmasına yardım etmelerini emretmek. 6. Hakikî ticaretin îmandan ve Allah yolunda cihattan ibaret olduğunu tebliği ve yakında zafer ve fethin tecellî edeceğini müjdelemek.

Ömer Nasuhi Bilmen
KUR'AN-I KERİM MEALİ, TEFSİRİ; AÇIKLAMASI, YORUMU VE MANAYI İZHARI;

Copyright © kuranikerim.name.tr, 2014