KÜNYE   KAYNAKÇA   İLETİŞİM      

  SAYFANIN MOBİL VERSİYONU: kuranmeali.name.tr   

ARAPÇA METNİ     SURELER     MEAL     TEFSİR     KELİMELER-KAVRAMLAR    
TEFSİR  

    60-Mümtehine Suresi
    13 Ayet  Ö. Nasuhi Bilmen Tefsiri >>
1 2 3
4 5 6
7 8 9
10 11 12
13
60-Mümtehine Suresi Bilgiler; Ömer Nasuhi Bilmen
60-Mümtehine Suresi
Ömer Nasuhi Bilmen
60-EL-MUMTEHINE SURESİ Bu mübarek sûre, ahzap sûresinden sonra Medine-i Münevvere'de nazil olmuştur. Onüç âyet-i kerîmeyi içermektedir. Hicret edip mü'mine olduklarını iddia eden kadınların imtihana tâbi' tutulmalarını emrettiği için kendisine böyle "Mümtehîne" ve "imtihan" Sûresi adı verilmiştir. Buna "Meveddet" Sûresi denildiği de rivayet olunmuştur. Bu sû re-i celîle ile H aş r Sûresi arasında büyük bir münasebet vardır. Çünki bunlarda münafıklar ile, kâfirler ile dostlukta bulunulmaması emredilmiştir. Kitap ehli ile müşriklerin hâllerine, onlar ile yapılacak antlaşmalara işaret buyurulmuştur. Bu mübarek sûrenin başlıca içeriği şöyledir: 1. Müşrikler ile dostlukta bulunmaktan men ve onun sebeplerini beyan etmek. 2. Mü'mine olduklarını iddia edip hicrette bulunan kadınların imtihana tâbi' tutulmalarını emretmek. 3. İslâm yurdunda îman sahibesi olan kadınlar ile biat yapılmasını teklif etmek.

Ömer Nasuhi Bilmen
KUR'AN-I KERİM MEALİ, TEFSİRİ; AÇIKLAMASI, YORUMU VE MANAYI İZHARI;

Copyright © kuranikerim.name.tr, 2014