KÜNYE   KAYNAKÇA   İLETİŞİM      

  SAYFANIN MOBİL VERSİYONU: kuranmeali.name.tr   

ARAPÇA METNİ     SURELER     MEAL     TEFSİR     KELİMELER-KAVRAMLAR    
TEFSİR  

    59-Haşr Suresi
    24 Ayet  Ö. Nasuhi Bilmen Tefsiri >>
1 2 3
4 5 6
7 8 9
10 11 12
13 14 15
16 17 18
19 20 21
22 23 24
59-Haşr Suresi Bilgiler; Ömer Nasuhi Bilmen
59-Haşr Suresi
Ömer Nasuhi Bilmen
59-EL-HAŞR SURESİ Bu mübarek sûre, "Elbeyyine" sûresinden sonra Medine-i Münevvere'de nazil olmuştur. Yirmidört âyet-i Kerîme'yi içermektedir. Kendisinden evvelki mücadele sûresi ile aralarında büyük bir münasebet vardır. Şöyle ki: Mücadele sûresinde Allah - ü Teâlâ'nın ve Resulünün inkarcılara galip olacakları bildirilmiş, Hak Teâlâ'ya ve Resulüne muhalefette bulunanların adilikleri gösterilmiştir. Münafıklar ile Yahudilerin birbirine karşı yapma bir surette dost görünmekte oldukları teşhîr edilmiştir. Bu Haşr Sûresinde de o inkarcıların hiç ummadıkları bir taraftan mağlûbiyete uğrayarak kalplerine büyük bir korkunun düşürüleceği bildirilmiştir. Ve Cenab-ı Hak'ka ve Peygamberine karşı muhalefette bulunanlar teşhîr edilmiştir. Münafıklar ile Yahudilerin birbirine dost göründükleri ve Yahudilerin bir hezimete uğrayıp o dostluktan birfâide göremeyecekleri beyan buyurulmuştur. Maamafih bu Haşr Sûresinin başlıca konuları şunlardır: 1. Allah - ü Teâlâ'nın bütün noksanlardan münezzeh olduğunu beyan etmek. 2. Cenab-ı Hak'kın ve Resûl-i Ekrem'in düşmanlarına galip olacaklarını müjdelemek. 3.. Düşmanlardan alınacak ganimet mallarının kimlere sarf edileceğini tâyin etmek. 4. Mü'minlerin yükselmeleri, ahlâkî olgunluklara ulaşmaları için kendilerine verilen nasihatlar. 5. Kur'an-ı Kerim'in yüce değerini, Cenab-ı Hak'kın mukaddes isimlerini, vasıflarını ilân etmek. Bu mübarek sûrenin ismi olan (Haşr'den) maksat, kıyamet günündeki haşr ve neşr değildir. Belki Yahudiler'den Ben-i Nadıyrın yurtlarından çıkarılıp etrafa dağılmış olmalarıdır. Bu itibar ile Haşr Sûresine "Ben-i Nadîr" sûresi adı da verilmiştir.

Ömer Nasuhi Bilmen
KUR'AN-I KERİM MEALİ, TEFSİRİ; AÇIKLAMASI, YORUMU VE MANAYI İZHARI;

Copyright © kuranikerim.name.tr, 2014