KÜNYE   KAYNAKÇA   İLETİŞİM      

  SAYFANIN MOBİL VERSİYONU: kuranmeali.name.tr   

ARAPÇA METNİ     SURELER     MEAL     TEFSİR     KELİMELER-KAVRAMLAR    
TEFSİR  

    58-Mücadele Suresi
    22 Ayet  Ö. Nasuhi Bilmen Tefsiri >>
1 2 3
4 5 6
7 8 9
10 11 12
13 14 15
16 17 18
19 20 21
22
58-Mücadele Suresi Bilgiler; Ömer Nasuhi Bilmen
58-Mücadele Suresi
Ömer Nasuhi Bilmen
58-EL-MUCADELE SURESİ Bu mübarek sûre, münafikin sûresinden sonra Medine-i Münevvere'de nazil olmuştur. Yirmi iki âyet-i kerîmeyi kapsamaktadır. Bir aile meselesi hakkında mücadele vukuunu bildirdiği için kendisine "Mücadele Sûresi" adı verilmiştir ve bu meseleden dolayı kendisine "Sûre-i Zihar" da denilmiştir. Ve ilk âyeti mübarek "Kadsemia" sözü ile başladığı için kendisine "Kadsemia" adı da verilmiştir. Mücadelelerin bir çoğunda demire müracaat edildiği gözönüne alınırsa Hadid Sûresini bu mücadele sûresinin tâ kip etmesindeki derin bir uygunluk anlaşılmış olur Bununla beraber Hadid sûresi, Cenab-ı Hak'kın büyük lütuf sahibi olduğunu beyan ile sona ermişti. Bu Mücadele Sûresi de aileler hakkında bir ilâhî lütuf ve ihsanın tecellîsini göstermekte olduğu için bu sebeple de aralarında bir münasebet ve bağ vardır. Bu mücadele sûresinin başlıca konuları şunlardır: 1. Zihar meselesi hakkındaki şer'î hükümleri beyan. 2. Cenab-ı Hak'kave Resulüne karşı mücadeleye cesaret edenlerin cezalarını ihtar. 3. Allâh-ü Teâlâ'nın bütün içtimai varlıkların hâllerini ve sırlarını bilir olduğunu ilân, 4. Mü'minlerin kerem sahibine yakışır içtimaî vazifelerine işaret. 5. Resûl-i Ekrem ile hususî şekilde görüşmek isteyenlerin riâyet edecekleri muameleyi tâyin. 6. Din düşmanlarına meyil gösterenlerin korkunç akıbetlerini ihtar. 7. Din düşmanlarına karşı yüz göstermeyen hakikî mü'minlerin mazhar olacakları nimetleri, Allah'ın desteğini müjdeleme.

Ömer Nasuhi Bilmen
KUR'AN-I KERİM MEALİ, TEFSİRİ; AÇIKLAMASI, YORUMU VE MANAYI İZHARI;

Copyright © kuranikerim.name.tr, 2014