KÜNYE   KAYNAKÇA   İLETİŞİM      

  SAYFANIN MOBİL VERSİYONU: kuranmeali.name.tr   

ARAPÇA METNİ     SURELER     MEAL     TEFSİR     KELİMELER-KAVRAMLAR    
TEFSİR  

    57-Hadid Suresi
    29 Ayet  Ö. Nasuhi Bilmen Tefsiri >>
1 2 3
4 5 6
7 8 9
10 11 12
13 14 15
16 17 18
19 20 21
22 23 24
25 26 27
28 29
57-Hadid Suresi Bilgiler; Ömer Nasuhi Bilmen
57-Hadid Suresi
Ömer Nasuhi Bilmen
57-EL- HADID SURESİ Bu mübarek sûre, tersimlerin çoğunluğuna göre Medine-i Münevvere'de "Ezzilzâl" sûresinden sonra nazil olmuştur. Yirmi dokuz âyet-i kerîmeyi içermektedir. Yirmi beşinci âyetinde demir demek olan hadîdin ehemmiyetine, fâidelerine işaret buyrulmuş olduğu için bu mübarek sûreye "Hadid sûresi" adı verilmiştir. Bu mübarek sûrenin evveli, bütün kâinatın Cenab-ı Hakk'ı tesbîhte bulunduğunu beyan ile Vakıa sûresinin sonundaki tesbîh ile emrin sebebi mesabesinde bulunmuştur. Başlıca konuları şöyledir: 1. Allah Teâlâ'nın mukaddes isimlerine, sıfatlarına ve yaratmış olduğu yaratılış hârikalarına işaret. 2. Doğru olan ve Allah rızası için infakta bulunan mü'minlerin nasıl bir nurlu geleceğe nail olacaklarını müjdelemek. 3. Fâni varlıklarına böbürlenip duran cimri kimselere pek fena akıbetlerini ihtar. 4. Bâzı Peygamberlerin kıssalarına işaret ederek geçmiş ümmetlerin tarihî hâllerine dikkatleri çekmek. 5. Büyük lütuf sahibi olan Yüce Mabudun dilediği Peygamberini pek yüksek bir imtiyaza nail buyuracağını beyan ile Yüce Peygamberimize îman edenlerin kat kat mükâfatlara nail olacaklarına ve Hz. Peygamber'in yüceliğine işaret .

Ömer Nasuhi Bilmen
KUR'AN-I KERİM MEALİ, TEFSİRİ; AÇIKLAMASI, YORUMU VE MANAYI İZHARI;

Copyright © kuranikerim.name.tr, 2014