KÜNYE   KAYNAKÇA   İLETİŞİM      

  SAYFANIN MOBİL VERSİYONU: kuranmeali.name.tr   

ARAPÇA METNİ     SURELER     MEAL     TEFSİR     KELİMELER-KAVRAMLAR    
TEFSİR  

    54-Kamer Suresi
    55 Ayet  Ö. Nasuhi Bilmen Tefsiri >>
1 2 3
4 5 6
7 8 9
10 11 12
13 14 15
16 17 18
19 20 21
22 23 24
25 26 27
28 29 30
31 32 33
34 35 36
37 38 39
40 41 42
43 44 45
46 47 48
49 50 51
52 53 54
55
54-Kamer Suresi Bilgiler; Ömer Nasuhi Bilmen
54-Kamer Suresi
Ömer Nasuhi Bilmen
54-KAMER SURESİ Bu mübarek sûre de "Ettarık" sûresinden sonra Mekke-i Mükerreme'de nazil olmuştur. Ellibeş âyet-i kerîmeyi içermektedir. Necm Sûresi ile aralarında büyük bir münâsebet vardır. Şöyle ki: (1): Biri yıldız'a, diğeri de ay'a İşaret ediyor ki, bunların arasında güzel bir alâka vardır. (2): Necm sûresinin ahırında kıyamet yaklaştı denilmiştir, bu Kamer sûresinin evvelinde saat yaklaştı diye buyurulmuştur. (3) Bu kamer sûresinde geçmiş ümmetlerin kıssaları, Necm sû re sinde kinden daha fazla izah edilmiş, helakleri daha genişçe bildirilmiştir. (4): Ay'ın yarılması mucizesine işaret olunmuş ve Resûl-i Ekrem'e müşriklerden yüz çevirmesi emredildiği gösterilmiştir. (5): İnkarcıları gafletlerinden ve kendilerini ilâhî azap ile korkutan zâtları tekzîb etmekte olduklarından dolayı kınamaktadır. (6): Bütün hâdiselerin ilâhî takdir ile meydana geldiğini ve hepsinin de defterlerde yazılmış bulunduğunu bildiriyor. (7): Asi kimselerin nasıl cezalandırılacaklarını ihtar ediyor, takva sahibi zâtların da cennetlere, ilâhî tecellilere nail olacaklarını müjdelemektedir.

Ömer Nasuhi Bilmen
KUR'AN-I KERİM MEALİ, TEFSİRİ; AÇIKLAMASI, YORUMU VE MANAYI İZHARI;

Copyright © kuranikerim.name.tr, 2014