KÜNYE   KAYNAKÇA   İLETİŞİM      

  SAYFANIN MOBİL VERSİYONU: kuranmeali.name.tr   

ARAPÇA METNİ     SURELER     MEAL     TEFSİR     KELİMELER-KAVRAMLAR    
TEFSİR  

    53-Necm Suresi
    62 Ayet  Ö. Nasuhi Bilmen Tefsiri >>
1 2 3
4 5 6
7 8 9
10 11 12
13 14 15
16 17 18
19 20 21
22 23 24
25 26 27
28 29 30
31 32 33
34 35 36
37 38 39
40 41 42
43 44 45
46 47 48
49 50 51
52 53 54
55 56 57
58 59 60
61 62
53-Necm Suresi Bilgiler; Ömer Nasuhi Bilmen
53-Necm Suresi
Ömer Nasuhi Bilmen
53-NECM SURESİ Bu mübarek sûre Mekke-i Mükerreme'de İhlâs Sûresinden sonra nazil olmuştur; Altmış iki âyet-i kerîmeyi içermektedir. Yalnız (32)inci âyetinin Medine-i Münevvere'de inmiş olduğu rivayet edilmektedir. Ibn-i Mesut Radiyallâhü Anh'tan rivayet olduğuna göre Resûl-i Ekrem, Sallallâhü Aleyhi Vesellem Efendimiz tarafından okunması ilk ilân buyurulmuş olan sûre, bu Necm süresidir. Bunu Harem'i Şerifte okumu; müşrikler de dinlemişlerdi. Necarî, Müslim, Ebû Dâvud ve Nesaî'nin rivayetlerine göre kendisinde secde âyet-i ilk nazil olan sûre, bu Necm Süresidir. Bu nazil olunca Resûl-i Ekrem Mescid-i Haram'da secde etmiş, oradaki insanlar da secdeye kapanmışlar, ancak bir kişi Mescid-i Haramın toprağından bir avuç eline almış onun üzerine secde etmiş, bu bana yeter demiş, daha sonra kâfir olarak öldürüldüğü görülmüştür. O da Ümmiyetibni Helef'tir veya Ebû Leheb'tir. Bu sûre-i celîlenin başlıca konuları ve nüzul sebebi: (1): Cibril-i Emîn'in ilâhî vahyi tebliğ ile emrolunduğu, Resûl-i Ekrem'in de Hz. Cibril'i iki defa melek suretinde müşahede buyurduğu. (2): Putlara tapan, meleklere Allah'ın kızlarıdır diyen müşrikleri kınamak. (3): Allah'ın ilminin gökleri ve yerleri kuşatmış olduğunu beyân, Allah'ın birliğini, Hz. Muhammed'in peygamberliğini ve kıyamet âlemini inkâr edenlerin cehaletlerini teşhir etmek. (4): İbrahim ve Musa Aleyhisselâm'ın sahifelerindeki vasiyetleri beyân etmek, insanları başkalarının gizli hâllerini açıklamaktan men etmek ve müşriklerin Kur'an-ı Kerim ile alay etmeye cür'et edip ondaki öğütlerden gaflette bulunmalarını yermek. (5): Kulların Allah için secdede ve ibâdetlerde bulunmalarını emr etmek, Sebebi nüzulüne gelince, bu da, "Tür" sûresinin âhırında bildirildiği üzere müşriklerin peygamber hakkındaki bâtıl iddialarını kat'î surette red etmekten ve halkı aydınlatma lütfunda bulunmaktan ibarettir.

Ömer Nasuhi Bilmen
KUR'AN-I KERİM MEALİ, TEFSİRİ; AÇIKLAMASI, YORUMU VE MANAYI İZHARI;

Copyright © kuranikerim.name.tr, 2014