KÜNYE   KAYNAKÇA   İLETİŞİM      

  SAYFANIN MOBİL VERSİYONU: kuranmeali.name.tr   

ARAPÇA METNİ     SURELER     MEAL     TEFSİR     KELİMELER-KAVRAMLAR    
TEFSİR  

    52-Tur Suresi
    49 Ayet  Ö. Nasuhi Bilmen Tefsiri >>
1 2 3
4 5 6
7 8 9
10 11 12
13 14 15
16 17 18
19 20 21
22 23 24
25 26 27
28 29 30
31 32 33
34 35 36
37 38 39
40 41 42
43 44 45
46 47 48
49
52-Tur Suresi Bilgiler; Ömer Nasuhi Bilmen
52-Tur Suresi
Ömer Nasuhi Bilmen
52-TUR SURESİ Bu mübarek sûre de Secde sûresinden sonra Mekke-i Mükerreme'de nazil olmuştur. Kırkdokuz âyet-i kerîmeyi içermektedir. Bu sûre-i celîle ile Zâriyat sûresi arasında içerikleri itibariyle bir yakınlık vardır. İkisi de yemin ile başlıyor, ikisinde de haşr ve neşre dâir bilgi verilmiştir. İkisinin baş tarafında da takva sahiplerinin hâlleri bildiriliyor. İkisinin sonunda da kâfirlerin haklarındaki ilâhî vâ'd hatırlatılıyor. Bu sûre-i celîlenin başlıca içeriği şunlardır: (1): Allah'ın azabının mutlaka meydana geleceğine dâir semâ ve arz âlemine yemin etmek. (2): Müminlerin cennetlere kavuşmalarını müjdelemek, kâfirlerin de cehennem azabına mâruz kalacaklarını ihtar etmek. (3): Resûl-i Ekrem'in beyinsiz kimselere iltifat etmeyip müminlere karşı irşâdlarına devam buyurmakla mükellef olduğunu beyân. (4): Allah'ın birliğinin, itirazı mümkün olmayan deliller ile isbatı. (5): Peygamber Efendimizin Allah'ın koruması altında olduğunu ve vakit vakit hamd ve tesbîh ile mükellef bulunduğunu beyân etmek.

Ömer Nasuhi Bilmen
KUR'AN-I KERİM MEALİ, TEFSİRİ; AÇIKLAMASI, YORUMU VE MANAYI İZHARI;

Copyright © kuranikerim.name.tr, 2014