KÜNYE   KAYNAKÇA   İLETİŞİM      

  SAYFANIN MOBİL VERSİYONU: kuranmeali.name.tr   

ARAPÇA METNİ     SURELER     MEAL     TEFSİR     KELİMELER-KAVRAMLAR    
TEFSİR  

    50-Kaf Suresi
    45 Ayet  Ö. Nasuhi Bilmen Tefsiri >>
1 2 3
4 5 6
7 8 9
10 11 12
13 14 15
16 17 18
19 20 21
22 23 24
25 26 27
28 29 30
31 32 33
34 35 36
37 38 39
40 41 42
43 44 45
50-Kaf Suresi Bilgiler; Ömer Nasuhi Bilmen
50-Kaf Suresi
Ömer Nasuhi Bilmen
50-KAF SÛRESİ Bu sûre - i celîle, mürselât sûresinden sonra Mekke-i Mükerreme'de nazil olmuştur, kırk be; âyet-i kerîmeyi içermektedir. Bu mübarek sûrenin başlıca konuları şunlardır: (1): Müşriklerin peygamberliği ve âhiret hayatını inkâr ettiklerini beyân ve Hucurât sûresinde hâlleri bildirilen Bedevi'lerin de bunları inkâr eder olduklarına işaret etmek. (2): Göklere ve yere ve bunlardaki çeşitli kudret eserlerine dikkatleri çekmek. (3): Helake uğramış milletlerin ibret verici olan tarihî hâllerini hikâye etmek. (4): İnsanların bütün amellerinin ve başkalariyle olan davranışlarının melekler tarafından tesbit edilip onlardan mes'ul olacaklarını ihtar etmek. (5): Kâinatın boş yere yaratılmamış olduğunu ve Kur'an-ı Kerim'in yüce bir öğüt teşkil ettiğini beyân etmek. (6): Resûl-i Ekrem'in mübarek kalbine teselli verip onun dâima tesbîhe devam buyuracağını ve kabiliyetli olanları, Kur'an-ı Kerim ile irşâd etmekle emrolunmuş bulunduğunu beyân etmek.

Ömer Nasuhi Bilmen
KUR'AN-I KERİM MEALİ, TEFSİRİ; AÇIKLAMASI, YORUMU VE MANAYI İZHARI;

Copyright © kuranikerim.name.tr, 2014