KÜNYE   KAYNAKÇA   İLETİŞİM      

  SAYFANIN MOBİL VERSİYONU: kuranmeali.name.tr   

ARAPÇA METNİ     SURELER     MEAL     TEFSİR     KELİMELER-KAVRAMLAR    
TEFSİR  

    5-Maide Suresi
    120 Ayet  Ö. Nasuhi Bilmen Tefsiri >>
1 2 3
4 5 6
7 8 9
10 11 12
13 14 15
16 17 18
19 20 21
22 23 24
25 26 27
28 29 30
31 32 33
34 35 36
37 38 39
40 41 42
43 44 45
46 47 48
49 50 51
52 53 54
55 56 57
58 59 60
61 62 63
64 65 66
67 68 69
70 71 72
73 74 75
76 77 78
79 80 81
82 83 84
85 86 87
88 89 90
91 92 93
94 95 96
97 98 99
100 101 102
103 104 105
106 107 108
109 110 111
112 113 114
115 116 117
118 119 120
5-Maide Suresi Bilgiler; Ömer Nasuhi Bilmen
5-Maide Suresi
Ömer Nasuhi Bilmen
5-MAİDE SURESİ Behime: Dört ayaklı bulunup karalarda ve denizlerde yasayan herhangi akılsız bir hayvandır. Çoğulu: Behaimdir. En'âm ise koyunlardan, keçilerden, develer ile sığırlardan ibarettir. İste bunların birer behime olan dişileri de erkekleri de yiyilebilir. En'âm süresine müracaat ediniz. (Ancak size haram oldukları bildirilecek olanlar müstesna) Onların etlerinden yiyemezsiniz, size haramdır, (ve) bir de (siz) hac için (ihrama girmiş bir halde iken) karada (avlamayı) avcılık yapmayı ve harem bölgesinden avlanacak bir hayvanın etinden yemeyi (helâl görmemek şartiyle) başkaları da size helâldir. Elverir ki başkasının hukukuna tecavüz edilmesin. (Şüphe yok ki. Allah Teâlâ dilediği İle hükmeder) Dilediği şjeylerin helâl olduğuna ve diğer dilediği şeylerin haram bulunduğuna mutlak olarak hükmedebilir. O kâinatın yaratıcısının hiçbir hükmüne, hiçbir kimsenin itiraza selahiyeti yoktur. Özellikle onun hükümleri nice hikmetleri gerektirir. Kulların vazifeleri ise o hükümleri teşekkür ile kabul edip ona göre hareketlerini tanzim etmektir. § Bu maide sûresi, Hz. Peygamber'in hicretinden sonra Medine'i Münevvere'de nazil olmuştur. Yüzyirmi âyeti kapsamaktadır âyet kerimesi veda haccında cumaya tesadüf eden arife günü ikindiden sonra nazil olmuştur ve Müslümanlar hakkında ilâhî lutüfların tecellisini, İslâmiyet in dinlerin en mükemmeli olup Allah'ın korumasında bulunduğunu ehli imâna müjde eylemektedir. Bu mübarek sûre, İslâm dinine ait ilâhî hükümlerin İslâm âlemine tamamen tebliğ edildiğini bildirmektedir. Müslümanlara helâl olup olmayan şeyleri tâyin ederek onların hattı hareketlerini aydınlatmaktadır. Ehli kitap ile münafıklara dâir de uyanık olmalarını gerektiren beyanları kapsamaktadır. İçtimaî, iktisadî muamelelere ve maddî manevî emanetlere dâir şer'î meseleleri içermektedir. Bu sebeple bu sûre'i celile, bütün ehli imân için bir manevî, kutsî ilâhî sofradır. Bütün müslümanlar için bir ruhanî ziyafethanede ortaya konmuş olan nimetleri içine alır. Hz. İsa'nın nail bulunmuş olduğu bir semavî sofrayı da Allah'ın lütfuna bir örnek olarak göstermektedir.

Ömer Nasuhi Bilmen
KUR'AN-I KERİM MEALİ, TEFSİRİ; AÇIKLAMASI, YORUMU VE MANAYI İZHARI;

Copyright © kuranikerim.name.tr, 2014