KÜNYE   KAYNAKÇA   İLETİŞİM      

  SAYFANIN MOBİL VERSİYONU: kuranmeali.name.tr   

ARAPÇA METNİ     SURELER     MEAL     TEFSİR     KELİMELER-KAVRAMLAR    
TEFSİR  

    49-Hucurat Suresi
    18 Ayet  Ö. Nasuhi Bilmen Tefsiri >>
1 2 3
4 5 6
7 8 9
10 11 12
13 14 15
16 17 18
49-Hucurat Suresi Bilgiler; Ömer Nasuhi Bilmen
49-Hucurat Suresi
Ömer Nasuhi Bilmen
49-EL HUCURAT SURESİ İyi ahlâkı konu e dîn en bu süre—i celîle, mücadele süresinden sonra Medine-i Münevvere'de nazil olmuştur, on sekiz âyet-i kerîmeyi içermektedir. Kur'an-ı Kerim'in süreleri "mutavvel (uzun" ve "mufassal kısa" adıyla iki kısma ayrılmıştır. Fetih Süresi ile mutavvel olan kısım, nihayete ermiştir, işbu Hucurât süresinden itibaren de mufassal olan kısım başlamıştır. "Tefsir—Üı merağı" Bu mübarek sürenin içeriğinin özeti şöyledir: (1): Müminlerin Resül-i Ekrem'e karşı hürmetle hareket ederek Allah'ın ve peygamberin emrine muhalefette bulunmamaları. (2): Hz. Peygamber'in huzurunda yüksek sesle konuşulmaması ve hariçten kendisine seslenilmemesi. (3): İmân edenlerin bundan dolayı Resül-i Ekrem'e karşı bir minnet hissi göstermemeleri. (4): Fası ki arın sözlerine kulak verilmemesi ve birbirleriyle mücadelede bulunan müminlerin aralarında barışının sağlanmasına çalışılması. (5): Müminlere karşı isyan ederek barışa yanaşmayanlar ile savaşta bulunulması. (6): Müslümanlar hakkında sü-i zândan ve alaycı hareketlerden kaçınılması. (7): İnsanlar arasında esasen eşitlik bulunduğu, birbirleri üzerine ancak takva ile üstünlük sağlanabileceğinin belirtilmesi. Fetih Süresi ile bu Hucurât Süresi arasında büyük bir münâsebet vardır. Fetih Süresi, Resül-i Ekrem hakkında şereften söz etmektedir, sonundaki bir âyet-i kerîme de müminler hakkında büyük müjdeler içermektedir. Bu Hucurât Süresi de ilk âyet I eriyle müminlere büyük bir dinî terbiye telkin etmektedir ve Resül-i Ekrem hakkında da çeşitli şereflerden bahsetmektedir.

Ömer Nasuhi Bilmen
KUR'AN-I KERİM MEALİ, TEFSİRİ; AÇIKLAMASI, YORUMU VE MANAYI İZHARI;

Copyright © kuranikerim.name.tr, 2014