KÜNYE   KAYNAKÇA   İLETİŞİM      

  SAYFANIN MOBİL VERSİYONU: kuranmeali.name.tr   

ARAPÇA METNİ     SURELER     MEAL     TEFSİR     KELİMELER-KAVRAMLAR    
TEFSİR  

    47-Muhammed Suresi
    38 Ayet  Ö. Nasuhi Bilmen Tefsiri >>
1 2 3
4 5 6
7 8 9
10 11 12
13 14 15
16 17 18
19 20 21
22 23 24
25 26 27
28 29 30
31 32 33
34 35 36
37 38
47-Muhammed Suresi Bilgiler; Ömer Nasuhi Bilmen
47-Muhammed Suresi
Ömer Nasuhi Bilmen
47-MUHAMMED -ALEYHISSELAM- SURESİ Bu mübarek sûre, Medine-i Münevvere'de nazil olmuştur. Otuz sekiz âyet-i kerîme'yi içermektedir. Ancak bir rivayete göre (13)üncü âyeti. Peygamberimizin hicreti esnasında mağarada bulunurken inmiştir. İkinci âyetinde Resûl-i Ekrem'in ism-i şerifi zikredilmiş olduğu için bu mübarek sûreye böyle "Muhammed Sûresi" Aleyhisselâm adı verilmiştir. Yirminci âyetinde de savaşa işaret olunduğu için kendisine "Kıtal Sûresi" adı da verilmiştir. Bu sûrenin ilk âyeti ile bundan evvelki sûrenin son âyeti arasında büyük bir irtibat vardır. Başlıca konuları şunlardır: (1): Müminler ile kâfirlerin muhtelif vasıflarına ve akıbetlerine işaret. (2): Müminleri birçok muvaffakiyetler ile müjdeleme, kâfirleri, münafıkları da tehdit. (3): Müslümanların bâzı vazifelerini ve kendilerine düşmanlıkta bulunan ehl-i küfre karşı cihâd ile mükellef bulunduklarını beyân. (4): Allah yolunda harcamaktan, fedakârlıktan kaçınanların hâllerinin kötülüğünü ve onların yerlerine başka seçkin zâtların geçeceklerini ihtar.

Ömer Nasuhi Bilmen
KUR'AN-I KERİM MEALİ, TEFSİRİ; AÇIKLAMASI, YORUMU VE MANAYI İZHARI;

Copyright © kuranikerim.name.tr, 2014