KÜNYE   KAYNAKÇA   İLETİŞİM      

  SAYFANIN MOBİL VERSİYONU: kuranmeali.name.tr   

ARAPÇA METNİ     SURELER     MEAL     TEFSİR     KELİMELER-KAVRAMLAR    
TEFSİR  

    46-Ahkaf Suresi
    35 Ayet  Ö. Nasuhi Bilmen Tefsiri >>
1 2 3
4 5 6
7 8 9
10 11 12
13 14 15
16 17 18
19 20 21
22 23 24
25 26 27
28 29 30
31 32 33
34 35
46-Ahkaf Suresi Bilgiler; Ömer Nasuhi Bilmen
46-Ahkaf Suresi
Ömer Nasuhi Bilmen
46-AHKAF SÛRESİ Bu mübarek sûre de "Casiye" süresini müteakip ve onun içerdiği konuları destekleyici olarak Mekke-i Mükerreme'de nazil olmuştur. Otuz beş âyet-i kerîmeyi içermektedir. Ancak (10, 15, 30) uncu âyetlerinin Medine-i Münevvere'de nazil olduğu rivayet olunmuştur. (27) inci âyet-i kerîmesi, Yemen'de Emman ile Mehre denilen mevziler arasındaki bir vadiden ibaret olan "Ehkaf" taki Ad kavmine Peygamber gönderilmiş olan Hüd Aleyhisselâm'ın kıssasını bildirdiği için bu süreye böyle "Ehkaf Süresi" adı verilmiştir. Hâ, Mim ile başlayan sürelerin yedincisi ve sonu bulunmaktadır. Başlıca içerdiği konular şunlardır: 1. Allah'ın birliği hakkındaki delilleri getirmek, şirkin bâtıl olduğunu isbat ve kâfirlerin karşı çıkmalarındaki fesatı teşhir. 2. Müminlere, takva sahibi zâtlara gelecekte nail olacakları büyük mükâfatları müjdelemek. 3. Müminlerin analarına, babalarına karşı güzel muamele ile mükellef olduklarını beyân. 4. Dünyanın geçici varlıklarına, lezzetlerine kapılmanın lâyık olmadığına işaret. 5. Ad kavminin kıssasını beyân ve nimetleri suistimal etmenin kötülüğünü ilân. 6. Cin taifesinden bir zümrenin Kur'an-ı Kerim'i dinleyip İslâmiyet! Kabul ve kendi hemcinslerini İslâm dinine davet etmiş olduklarını açıklamak. 7. Kur'an-ı Kerim'in tebliğlerine uymanın lüzumunu ve Yüce Yaratıcı ya itaatden mahrumiyetin ve âhiret hayatını inkâr etmenin kötü akıbetini ihtar. 8. Resül-i Ekrem'in sabr ve sebat ile mükellef olduğunu beyân, ona muhalefet edenleri helak ile tehdit ve uyanmaya davet etmek.

Ömer Nasuhi Bilmen
KUR'AN-I KERİM MEALİ, TEFSİRİ; AÇIKLAMASI, YORUMU VE MANAYI İZHARI;

Copyright © kuranikerim.name.tr, 2014