KÜNYE   KAYNAKÇA   İLETİŞİM      

  SAYFANIN MOBİL VERSİYONU: kuranmeali.name.tr   

ARAPÇA METNİ     SURELER     MEAL     TEFSİR     KELİMELER-KAVRAMLAR    
TEFSİR  

    45-Casiye Suresi
    37 Ayet  Ö. Nasuhi Bilmen Tefsiri >>
1 2 3
4 5 6
7 8 9
10 11 12
13 14 15
16 17 18
19 20 21
22 23 24
25 26 27
28 29 30
31 32 33
34 35 36
37
45-Casiye Suresi Bilgiler; Ömer Nasuhi Bilmen
45-Casiye Suresi
Ömer Nasuhi Bilmen
45-CASIYE SURESİ Bu mübarek sûre de Mekke-i Mükerreme'de nazil olmuştur. Otuzyedi âyet-i kerîmeden meydana gelmektedir. "Hâ, Mim" sûrelerinin altıncısıdır. (28) inci âyetinde her milletin kıyamet günü Casiye, yâni: Yerlere serilmiş bir hâlde bulunacağı haber verildiği için kendisine böyle "Casiye Sûresi" adı verilmiştir. (18) inci âyetinde şeriatdan ve (24) üncü âyetinde de dehreden (zamandan) bahsedildiği için kendisine "Şeriat Sûresi" ve "Dehr Sûresi" nâmı da verilmiştir. Başlıca konuları şunlardır: 1. Allah Teâlâ'nın varlığını, kudret ve azametini gösteren yaratılış eserlerine dikkatleri çekmek. 2. İlâhî âyetlerin ehemmiyetine ve onlara karşı kâfirlerin aldıkları vaziyetlere işaret etmek. 3. İsrâiloğulları hakkındaki ilâhî lütfü ve onların bilâhare aldıkları nankörce vaziyeti bildirmek. 4. Kıyamet gününün dehşetini ve o gün insanların haklarında kendi amel sahifelerinin şahadette bulunacağını ihtar etmek. 5. Mü'minlere âhirette nail olacakları büyük nimetleri müjdelemek, inkarcıların da çirkin akidelerini ve mâruz kalacakları şiddetli cezalarını teşhir etmek. 6. Alemlerin Rabbi'nin büyüklüğünü, bütün kâinat üzerindeki hâkimiyetini ve kudretiyle hikmetini beyân etmek.

Ömer Nasuhi Bilmen
KUR'AN-I KERİM MEALİ, TEFSİRİ; AÇIKLAMASI, YORUMU VE MANAYI İZHARI;

Copyright © kuranikerim.name.tr, 2014