KÜNYE   KAYNAKÇA   İLETİŞİM      

  SAYFANIN MOBİL VERSİYONU: kuranmeali.name.tr   

ARAPÇA METNİ     SURELER     MEAL     TEFSİR     KELİMELER-KAVRAMLAR    
TEFSİR  

    44-Duhan Suresi
    59 Ayet  Ö. Nasuhi Bilmen Tefsiri >>
1 2 3
4 5 6
7 8 9
10 11 12
13 14 15
16 17 18
19 20 21
22 23 24
25 26 27
28 29 30
31 32 33
34 35 36
37 38 39
40 41 42
43 44 45
46 47 48
49 50 51
52 53 54
55 56 57
58 59
44-Duhan Suresi Bilgiler; Ömer Nasuhi Bilmen
44-Duhan Suresi
Ömer Nasuhi Bilmen
44-DUHAN SURESİ Bu mübarek sûre de Mekke-i Mükerreme'de "Zühruf" sûresinden sonra nazil olmuştur. "Hâ, Mim" ile başlayan sûrelerin beşincisidir. Kıyamet alâmetlerinden olan bir dumanın, bir kuraklığın ortaya çıkacağını bildirdiği için kendisine böyle "Duhan Sûresi" adı verilmiştir. Başlıca içeriği şunlardır: 1. Kur'an-ı Kerim'in nasıl bir mübarek gecede nazil olduğunu ve o gecenin ehemmiyetini beyân etmek. 2. Cenab-ı Hak'kın Yaratıcılığını ve rablığını bildirmek, imansızların nasıl azaplara çarpılacaklarını ihtar etmek. 3. Musa Aleyhisselâm ile Fir'avun'un ve kavminin kıssalarını beyân ile kâfirleri uyanmaya davet etmek. 4. Kâfirlerin kıyameti inkârlarını ve onların câhilce iddialarını kınamak ve teşhir etmek. 5. Resûl-i Ekrem'in peygamberliğini isbat eden delilleri ortaya koymak, mü'minlere nail olacakları nimetleri müjdelemek, inkarcıların ve suçluların da uğrayacakları felâketlere işaret etmek. 6. Kur'an-ı Kerim'in peygamber lisânı üzere inişindeki hikmete işaret etmek ve durumların neticesinin beklenilmesini emretmek.

Ömer Nasuhi Bilmen
KUR'AN-I KERİM MEALİ, TEFSİRİ; AÇIKLAMASI, YORUMU VE MANAYI İZHARI;

Copyright © kuranikerim.name.tr, 2014