KÜNYE   KAYNAKÇA   İLETİŞİM      

  SAYFANIN MOBİL VERSİYONU: kuranmeali.name.tr   

ARAPÇA METNİ     SURELER     MEAL     TEFSİR     KELİMELER-KAVRAMLAR    
TEFSİR  

    42-Şura Suresi
    53 Ayet  Ö. Nasuhi Bilmen Tefsiri >>
1 2 3
4 5 6
7 8 9
10 11 12
13 14 15
16 17 18
19 20 21
22 23 24
25 26 27
28 29 30
31 32 33
34 35 36
37 38 39
40 41 42
43 44 45
46 47 48
49 50 51
52 53
42-Şura Suresi Bilgiler; Ömer Nasuhi Bilmen
42-Şura Suresi
Ömer Nasuhi Bilmen
42-ŞURA SURESİ Bu mübarek sûre Mekke-i Mükerreme'de nazil olmuştur. Elli üç âyet-i kerîmeyi içermektedir. "Hâ, Mim" ile başlaya» sûrelerin üçüncülüdür. Müslümanların arasında istişare usulünün cereyanını (38) inci âyet-i kerîmesi beyân buyurduğu için bu sûreye böyle "Şûra" adı verilmiştir. Başlıca konuları şunlardır: 1. Peygamber Efendimizin de diğer Peygamberler gibi ilâhî vahye eriştiğini ve Kur'an-ı Kerîm'in ne gibi hikmet ve menfaatten dolayı arap lisânı ile vahy edilmiş bulunduğunu beyân. 2. İlâhî vahyin kısımlarına ve Resûl-i Ekrem'in vahiyden önceki vaziyetine ve Yüce Peygamberin tebliğ vazifesine dâir bilgiler. 3. Şeriatların usul bakımından bir olduğunu beyân, ilâhî dinde ayrılığa düşülmemesini ve ihtilâfların ilâhî hükümlerden ile hâl edilmesini ve takdir edilen bir zaman olmamış olsa idi ihtilâfa düşenler hakkında ilâhî hükmün hemen tatbik edileceğini ihtar. 4. Bir kötülüğe karşı misliyle mukabelede bulunmanın caiz olmasına fakat affedici muamelenin Allah katında sevaba vesîle olacağına işaret ve Cenab-ı Hak'kın zâlimleri sevmediğini ihtar. 5. Allah Teâlâ'nın varlığına, birliğine, kudretine şahitlik eden gök ve yerdeki yaratılış eserlerine dikkatleri çekmek. 6. Yüce Yaratıcının mahlûkatını hikmet ve fayda gereğine göre rızıklandırdığını ve dilediği kullarına çoluk çocuk ihsan ettiğini ve dilediğini de kısır bıraktığını beyân. 7. Kıyametin kopma zamanını Hak Teâlâ'dan başkasının bilmeyeceğini ve onu acele isteyen inkarcıların nasıl bir cezaya mâruz kalacaklarını ve herkesin kendi ameline göre mükâfat ve ceza göreceğini ve müminlerin nasıl nimetlere nail olacaklarını müjdelemek.

Ömer Nasuhi Bilmen
KUR'AN-I KERİM MEALİ, TEFSİRİ; AÇIKLAMASI, YORUMU VE MANAYI İZHARI;

Copyright © kuranikerim.name.tr, 2014