KÜNYE   KAYNAKÇA   İLETİŞİM      

  SAYFANIN MOBİL VERSİYONU: kuranmeali.name.tr   

ARAPÇA METNİ     SURELER     MEAL     TEFSİR     KELİMELER-KAVRAMLAR    
TEFSİR  

    39-Zümer Suresi
    75 Ayet  Ö. Nasuhi Bilmen Tefsiri >>
1 2 3
4 5 6
7 8 9
10 11 12
13 14 15
16 17 18
19 20 21
22 23 24
25 26 27
28 29 30
31 32 33
34 35 36
37 38 39
40 41 42
43 44 45
46 47 48
49 50 51
52 53 54
55 56 57
58 59 60
61 62 63
64 65 66
67 68 69
70 71 72
73 74 75
39-Zümer Suresi Bilgiler; Ömer Nasuhi Bilmen
39-Zümer Suresi
Ömer Nasuhi Bilmen
39-ZUMER SURESİ Bu mübarek Sûre, Mekke-i Mükerreme'de nazil olmuştur. Yalnız (53, 54, ve 55)'inci âyetlerinin Medine-i Münevvere'de nazil olduğunu savunanlar da vardır. Yetmişbeş âyeti kerimeyi içermektedir. Cennet ehli ile cehennem ehlinin hakkı kabul edenler ile etmeyenlerin guruplar hâlinde cennete ve cehenneme sevkedileceklerini beyan buyurduğu için kendisine "Zümer Sûresi" adı verilmiştir. Bununla beraber cennet ehlinin gurfelerde = köşklerde ikamet edeceğini müjdelediği için kendisine "Curef sûresi" ismi de verilmiştir. Bu sure-i celîle, Sâd sûresinin nihayetini, onun işaret ettiği Kur'an-ı Kerim'i ve dünya ve ahiret itibariyle yaratıkların hallerini bir nev'i izah mesabesindedir. Başlıca içeriği şunlardır: Kur'an-ı Kerim'in nasıl bir hidayet vesilesi olduğu. Allah Teâlâ'ya itaat edenler ile etmeyenlerin hâlleri ve âkibetleri. Kur'an-ı Kerim'i kabul etmeyip de redde cür'et edenlerin nasıl bir felâkete maruz kalacakları. Kusurlarından dolayı pişmanlıkta bulunarak tevbekâr olanların ilâhi affa kavuşmaları. Kıyamet gününün durumunu beyan etmek ve müminlerin cennetlere şevkini müjdelemek, kâfirlerin de cehenneme sevkedileceklerini ihtar etmek. Meleklerin Allah'ın arşı etrafında teşbih ile hamd ile meşgul olacaklarını beyan etmek.

Ömer Nasuhi Bilmen
KUR'AN-I KERİM MEALİ, TEFSİRİ; AÇIKLAMASI, YORUMU VE MANAYI İZHARI;

Copyright © kuranikerim.name.tr, 2014