KÜNYE   KAYNAKÇA   İLETİŞİM      

  SAYFANIN MOBİL VERSİYONU: kuranmeali.name.tr   

ARAPÇA METNİ     SURELER     MEAL     TEFSİR     KELİMELER-KAVRAMLAR    
TEFSİR  

    38-Sad Suresi
    88 Ayet  Ö. Nasuhi Bilmen Tefsiri >>
1 2 3
4 5 6
7 8 9
10 11 12
13 14 15
16 17 18
19 20 21
22 23 24
25 26 27
28 29 30
31 32 33
34 35 36
37 38 39
40 41 42
43 44 45
46 47 48
49 50 51
52 53 54
55 56 57
58 59 60
61 62 63
64 65 66
67 68 69
70 71 72
73 74 75
76 77 78
79 80 81
82 83 84
85 86 87
88
38-Sad Suresi Bilgiler; Ömer Nasuhi Bilmen
38-Sad Suresi
Ömer Nasuhi Bilmen
38-SAD SURESİ Bu mübarek sûre, Mekke-i Mükerreme'de Kamer Suresi'nden sonra nazil olmuştur. Seksen sekiz âyeti kerimeyi kapsar, Saffaf Suresinin tamamlayıcısı gibi bir şekilde indirilmiştir. Çünki bu surede Dâvud ve Süleyman Aleyhimesselâm'ın kıssaları da bildirilmiştir. "Sâd" harfiyle başladığı için kendisine "Sâd" sûresi adı verilmiştir. Bir adı da "Dâvud Su res i "d i r. Bu yüce sûre'nin başlıca içeriği de şunlardır: 1 Müşriklerin pek bâtıl inançlarını açıklayıp reddetmek, kendilerini kınayıp susturmak. 2.Nuh, Salih, Hud, Şüayb, Dâvud, Süleyman, Eyyûb, İbrahim, Ishâk, Yâkub, İsmail, Ilyesa, Zülkifl ve Adem Aleyhimüsselâm'ın kıssalarına işaret etmek. 3.Hak yolunda yüce peygamberlerin çekmiş oldukları eziyetleri ve nihayetinde galibiyete, ilâhi zafere kavuşmuş olduklarını beyan ile Son Peygamber'e teselli vermek, O'nu da Allah'ın zaferine kavuşmakla müjdelemek. (4): Müşriklerin, inkarcıların aslı kıyamette de ne kadar müthiş azaplara uğrayacaklarını hatırlatmak. (5): Adem Aleyhisselâm'a karşı meleklerin secde ile mükellef bulunmuş olduklarını, şeytanın ise böbürlenerek bu secdeden kaçınmış olduğunu ve bu yüzden ne fena bir sapıklığa düşmüş bulunduğunu beyan etmek. (6): Kur'an-ı Kerim'in nasıl umumi bir ilâhi öğüt olduğuna dikkatleri çekmek ve inkarcıların bilahara nasıl müthiş bir vaziyette kalacaklarını ihtar etmek.

Ömer Nasuhi Bilmen
KUR'AN-I KERİM MEALİ, TEFSİRİ; AÇIKLAMASI, YORUMU VE MANAYI İZHARI;

Copyright © kuranikerim.name.tr, 2014