KÜNYE   KAYNAKÇA   İLETİŞİM      

  SAYFANIN MOBİL VERSİYONU: kuranmeali.name.tr   

ARAPÇA METNİ     SURELER     MEAL     TEFSİR     KELİMELER-KAVRAMLAR    
TEFSİR  

    34-Sebe Suresi
    54 Ayet  Ö. Nasuhi Bilmen Tefsiri >>
1 2 3
4 5 6
7 8 9
10 11 12
13 14 15
16 17 18
19 20 21
22 23 24
25 26 27
28 29 30
31 32 33
34 35 36
37 38 39
40 41 42
43 44 45
46 47 48
49 50 51
52 53 54
34-Sebe Suresi Bilgiler; Ömer Nasuhi Bilmen
34-Sebe Suresi
Ömer Nasuhi Bilmen
34-SEBE' SURESİ Bu mübarek sûre, Mekke-i Mükerreme'de nazil olmuştur. Elli dört âyeti kerimeden meydana gelmektedir. Yemen'de "Sebe"' adındaki bir beldenin ve ahalisinin tarihi hâllerini ibret maksadiyle gözler önüne serdiği için kendisine "Sebe' Sûresi" ünvânı verilmiştir. Bu mübarek surenin başlıca konuları şunlardır: 1- Hamd ve övgünün Cenab-ı Hak'ka ait olduğunu ve onun muazzam dinî ve diğer yüce vasıfları ve ilâhi hükmün dünyada da ve ahirette de geçerli olduğunu ve kıyametin kopma zamanına ait bilginin Cenab-ı Hak'ka mahsus bulunduğu. 2- Ehli imânın, ne gibi yüce vazifelerle mükellef oldukları, ilâhi vazifelerin ve büyüklüğü ve ehemmiyet m ve bunlara riayetin büyük mükâfatı. 3- Kafirlerin Hz. Muhammed'in peygamberliğini inkâr etmeleri ve onların ne kadar gafilane bir halde bulunmuş oldukları. 4- Allah'ın hükmünün milletler arasında cereyanına ve buna muhalefetin kötü neticesine dair Süleyman Aleyhisselâm ile Sebe' hâkimiyetine ait iki misâl. 5- Müşriklerin bâtıl ilâhlarından bir fâide göremeyeceklerini ve hak ile bâtılın ayırt edileceğini ihtar ve ehli imânın muzaffer olacağını müjdelemek ve İslâm dinî sayesinde büyük bir ümmetin teşekkür edeceğine işaret. 6- Eski milletler gibi ahlâk dışı ve inkarcı hareketlerde bulunmaktan insanları men ve sakındırmak.

Ömer Nasuhi Bilmen
KUR'AN-I KERİM MEALİ, TEFSİRİ; AÇIKLAMASI, YORUMU VE MANAYI İZHARI;

Copyright © kuranikerim.name.tr, 2014