KÜNYE   KAYNAKÇA   İLETİŞİM      

  SAYFANIN MOBİL VERSİYONU: kuranmeali.name.tr   

ARAPÇA METNİ     SURELER     MEAL     TEFSİR     KELİMELER-KAVRAMLAR    
TEFSİR  

    32-Secde Suresi
    30 Ayet  Ö. Nasuhi Bilmen Tefsiri >>
1 2 3
4 5 6
7 8 9
10 11 12
13 14 15
16 17 18
19 20 21
22 23 24
25 26 27
28 29 30
32-Secde Suresi Bilgiler; Ömer Nasuhi Bilmen
32-Secde Suresi
Ömer Nasuhi Bilmen
32-SECDE SURESİ Bu mübarek Sûre de Mekke-i Mükerreme'de nazil olmuştur. Otuz âyeti kerimeyi camidir. Bir rivayete göre (18, 19 ve 20)'inci âyetleri Medine-i Münevvere'de nazil olmuştur. İçerisinde bir secde âyeti bulunduğu için kendisine böyle "Secde Sûresi" adı verilmiştir. Müminlerin geceleyin uykularını, rahat döşeklerini terkederek ibadet için kalktıklarını bildiren "16"ıncı âyeti kerime de o rahat uyku yerleri manasına gelen "Medâcı" tabiri bulunduğu için böyle ibadetlere teşvik nüktesini kapsamış olan bu mübarek sûreye "sûretül Medci" adı da verilmiştir. Bundan evvelki Lokman Sûresinde inanca ait esasların birincisi ve ikincisi olan Allah'ın birliğine, kıyamet günü toplanıp-dağılmaya ait deliller gösterilmişti. Bu sûrede de üçüncü esas olan peygamberlik ve risalete dair bilgi verilmektedir. "Mefâtihülgayb" denilen beş mühim hadiseyi insanların bilemeyeceklerini, onları ancak Cenab-ı Hak'kın bildiğini beyan ile insanları uyanık olmaya davet gafilce yaşamaktan menediyor. Müminlerin nasıl samimi ve temiz olarak kullukta ve itaatte bulunduklarını ilâhi ayetlerin tesiriyle nasıl kulluk secdesine kapandıklarını bir takdir ile beyân buyuruyor. İnkarcıların da ne müthiş azaplara tutulacaklarını, nasıl imkânsız isteklerde bulunacaklarını hatırlatıyor, ve müminler ile kâfirler ve isyan arasındaki mühim farklara işaret ederek insanlığı tevhid dairesine davet buyurmaktadır.

Ömer Nasuhi Bilmen
KUR'AN-I KERİM MEALİ, TEFSİRİ; AÇIKLAMASI, YORUMU VE MANAYI İZHARI;

Copyright © kuranikerim.name.tr, 2014