KÜNYE   KAYNAKÇA   İLETİŞİM      

  SAYFANIN MOBİL VERSİYONU: kuranmeali.name.tr   

ARAPÇA METNİ     SURELER     MEAL     TEFSİR     KELİMELER-KAVRAMLAR    
TEFSİR  

    30-Rum Suresi
    60 Ayet  Ö. Nasuhi Bilmen Tefsiri >>
1 2 3
4 5 6
7 8 9
10 11 12
13 14 15
16 17 18
19 20 21
22 23 24
25 26 27
28 29 30
31 32 33
34 35 36
37 38 39
40 41 42
43 44 45
46 47 48
49 50 51
52 53 54
55 56 57
58 59 60
30-Rum Suresi Bilgiler; Ömer Nasuhi Bilmen
30-Rum Suresi
Ömer Nasuhi Bilmen
30-RUM SURESİ Bu mübarek Sûre de Mekke-i Mükerreme'e inmiştir. Yalnız (18)'inci âyetinin Medine-i Münevvere'de indiği naklediliyor. Altmış âyeti kerîmeyi kapsar. Ehli kitaptan olan Roma'lıların putlara tapmakta bulunan eski Iran halkına birkaç sene zarfında galip geleceklerine bir mucize olmak üzere haber verdiği için böyle "Rûm Sûresi" adını almış bulunmaktadır. Bu yüce sûre, bir tarihi olayı ortaya çıkışından evvel haber vererek müslümanları müjdeliyor ve Kur'an-ı Kerim'in bir ebedî mucize olduğunu göstermiş oluyor. Bir kısım fetihlerin meydana geleceği hakkındaki ilâhî va'din gerçekleşeceğini bildiriyor. Cenab-ı Hak'kın yüce sıfatlarından bir kısmını açıklıyor, o Büyük Yaratıcının birliğine, ilmine, hikmetine, kudretine şahitlik eden dıştaki ve içteki birçok hilkat eserlerini açıklamakla insanların dikkat nazarlarını o yaratılış hârikalarını seyretmeye çekmektedir. Allah'ın dinine aykırı, alaylı hareketlerde bulunanların da pek fena akıbetlerini ve ahirette azaplara uğrayacaklarını hatırlatmak ile halkı uyanmaya davet etmektedir. Müslümanların İslâm dinine sarılmalarını, üzerlerine düşen vazifeleri yerine getirmeye çalışmalarını, akrabalık hukukunu da gözetmelerini emrediyor. İslâmiyet'in her tarafa yayılacağına ve müslümanların maddî ve manevî bereket ve zafere kavuşacaklarına işaret etmektedir. İnsanların fena hareketlerinden dolayı da yeryüzünde bir takım fenalıkların meydana gelmiş olduğunu hatırlatıyor. İnsanların dikkatini istifadesini sağlamak için Kur'an-ı Kerim'in birçok ibret verici misalleri kapsadığı bildiriyor. İlâhî va'din mutlaka gerçekleşeceğini tekrar açıklamak ile müminleri sabr ve sebata davet etmektedir.

Ömer Nasuhi Bilmen
KUR'AN-I KERİM MEALİ, TEFSİRİ; AÇIKLAMASI, YORUMU VE MANAYI İZHARI;

Copyright © kuranikerim.name.tr, 2014