KÜNYE   KAYNAKÇA   İLETİŞİM      

  SAYFANIN MOBİL VERSİYONU: kuranmeali.name.tr   

ARAPÇA METNİ     SURELER     MEAL     TEFSİR     KELİMELER-KAVRAMLAR    
TEFSİR  

    28-Kasas Suresi
    88 Ayet  Ö. Nasuhi Bilmen Tefsiri >>
1 2 3
4 5 6
7 8 9
10 11 12
13 14 15
16 17 18
19 20 21
22 23 24
25 26 27
28 29 30
31 32 33
34 35 36
37 38 39
40 41 42
43 44 45
46 47 48
49 50 51
52 53 54
55 56 57
58 59 60
61 62 63
64 65 66
67 68 69
70 71 72
73 74 75
76 77 78
79 80 81
82 83 84
85 86 87
88
28-Kasas Suresi Bilgiler; Ömer Nasuhi Bilmen
28-Kasas Suresi
Ömer Nasuhi Bilmen
28-KASAS SURESİ Bu mübarek sure; Mekke-i Mükerreme'de nazil olmuştur. Ancak (52, 53, 54 ve 55) inci âyetlerin Medine-i Münevvere'de nazil olduğu Mukatil tarafından rivayet olunmuştur. (85) inci âyetin de yüce Peygamberimizin mağaradan çıkıp "Cehfe" denilen mevkiye gelişleri esnasında nazil olmuş olduğu Ibni Abbas Hazretlerinden rivayet edilmiştir. Bu s üre i celîlede Musa Aleyh i s selâm'in kıssası, ayrıntılı olarak bildirildiği için buna "Kasas Sûresi" denildiği gibi "Musa Sûresi" adı da verilmiştir. Bu mübarek sure, Hz. Musa'nın ibret verici hayat tarihini, onun ilâhi vahye, mukaddes bir kitaba, büyük bir muvaffakiyete, birçok mucizeler ile desteklenmiş olduğuna dair bilgi veriyor, yüce Peygambere karşı muhalif bir cephe alanların nihayet ne kadar felâketlere uğramış olduklarına bir misâl almak üzere Firavun ile kavminin helakini bildirerek insanların kibirli bir halde yaşayanların, insanların hukukuna tecavüz edenlerin bilhassa nasıl mahv ve yok olacaklarına bir numune olmak üzerede Karun'un başına gelen felâketi gösteriyor. Son Peygamber Hz. Muhammed'in de düşmanlarına galip gelerek muvaffakiyetlere ulaşacağına ve hicret buyurmuş olduğu mübarek beldesine geri döneceğine işaret buyurmaktadır. Velhasıl: Bu yüce âyetler, Kur'an-ı Kerim'in ilâhi bir kitab olduğunu bildiriyor, birer büyük ibreti, birer yoksek öğütü içeriyor, Resûl-i Ekrem'in doğruluğuna şahitlik ediyor, o Yüce Peygamberin mübarek kalbini teselli etmeye bir vesile olup onun nice muvaffakiyetlere kavuşacağını müjdeliyor.

Ömer Nasuhi Bilmen
KUR'AN-I KERİM MEALİ, TEFSİRİ; AÇIKLAMASI, YORUMU VE MANAYI İZHARI;

Copyright © kuranikerim.name.tr, 2014