KÜNYE   KAYNAKÇA   İLETİŞİM      

  SAYFANIN MOBİL VERSİYONU: kuranmeali.name.tr   

ARAPÇA METNİ     SURELER     MEAL     TEFSİR     KELİMELER-KAVRAMLAR    
TEFSİR  

    20-Taha Suresi
    135 Ayet  Ö. Nasuhi Bilmen Tefsiri >>
1 2 3
4 5 6
7 8 9
10 11 12
13 14 15
16 17 18
19 20 21
22 23 24
25 26 27
28 29 30
31 32 33
34 35 36
37 38 39
40 41 42
43 44 45
46 47 48
49 50 51
52 53 54
55 56 57
58 59 60
61 62 63
64 65 66
67 68 69
70 71 72
73 74 75
76 77 78
79 80 81
82 83 84
85 86 87
88 89 90
91 92 93
94 95 96
97 98 99
100 101 102
103 104 105
106 107 108
109 110 111
112 113 114
115 116 117
118 119 120
121 122 123
124 125 126
127 128 129
130 131 132
133 134 135
20-Taha Suresi Bilgiler; Ömer Nasuhi Bilmen
20-Taha Suresi
Ömer Nasuhi Bilmen
20.TA HA SURESİ Bu mübarek sûre, Mekke-i Mükerreme'de nazil olmuştur. Yüz otuzbeş âyeti kerimeyi içermektedir. Bir ismi de "Sûretü'lKelim" dir. Başlıca konulan: Allah Teâlâ'nın birliğini, kudret ve büyüklüğünü, hakimiyetini beyandan ve Resûl-i Ekrem'i teselli ederek onun başarılara kavuşacağını kendisine müjdelemekten ibarettir. Hz. Musa'nın da ibret verici olan kıssasını, yüksek mevkiini, muvaffakiyetlerini genişçe izah etmektedir. Firavun'un helakini, İsrail oğullarının selâmet sahasına kavuştuğunu ve bazı cahilce hallere cür'et göstermiş olduklarını da bildirmektedir. Adem Aleyhisselâm'ın kıssasına ve şeytanın aldatıcı hareketlerine de işaret buyurarak bütün insanlığı uyanmaya, düşünmeye, hakikî geleceği temin etmeye çağırmaktadır.

Ömer Nasuhi Bilmen
KUR'AN-I KERİM MEALİ, TEFSİRİ; AÇIKLAMASI, YORUMU VE MANAYI İZHARI;

Copyright © kuranikerim.name.tr, 2014