KÜNYE   KAYNAKÇA   İLETİŞİM      

  SAYFANIN MOBİL VERSİYONU: kuranmeali.name.tr   

ARAPÇA METNİ     SURELER     MEAL     TEFSİR     KELİMELER-KAVRAMLAR    
TEFSİR  

    14-İbrahim Suresi
    52 Ayet  Ö. Nasuhi Bilmen Tefsiri >>
1 2 3
4 5 6
7 8 9
10 11 12
13 14 15
16 17 18
19 20 21
22 23 24
25 26 27
28 29 30
31 32 33
34 35 36
37 38 39
40 41 42
43 44 45
46 47 48
49 50 51
52
14-İbrahim Suresi Bilgiler; Ömer Nasuhi Bilmen
14-İbrahim Suresi
Ömer Nasuhi Bilmen
14-IBRAHIM SURESİ İbrahim Sûresi Mekke'i Mükerremede nazil olmuştur. Elli iki âyet-i celileyi içermektedir. İbrahim Aleyhisselâm'ın dualarına, yakarışlarına Allah'ın zatını yüceltmeye ve kutsamaya ait âyetleri kapsadığı için kendisine böyle "İbrahim Süresi" denilmiştir. Bu mübarek süre, Ra'd Süresindeki yüce beyanların devamından ibarettir. Ra'd Süresinde kısa ve öz olarak açıklananları beyan etmekte, ayrıntılı olarak beyan edilmiş olanları özetlemektedir. Kısacası Kur'an'ı Kerim'e, Allah'ın varlığına şahitlik eden ve ilâhî kudretin yüceliğini gösteren kâinatın durumlarına Allah'ın nimetlerinin bolluğuna, hak ile bâtıla dair misallerin zikrine ve hilekâr dinsizlerin Allah'ın kahrına uğrayacaklarına ve kıyamet hayatına ait yüce âyetleri içine almaktadır.

Ömer Nasuhi Bilmen
KUR'AN-I KERİM MEALİ, TEFSİRİ; AÇIKLAMASI, YORUMU VE MANAYI İZHARI;

Copyright © kuranikerim.name.tr, 2014