KÜNYE   KAYNAKÇA   İLETİŞİM      

  SAYFANIN MOBİL VERSİYONU: kuranmeali.name.tr   

ARAPÇA METNİ     SURELER     MEAL     TEFSİR     KELİMELER-KAVRAMLAR    
TEFSİR  

    13-Ra'd Suresi
    43 Ayet  Ö. Nasuhi Bilmen Tefsiri >>
1 2 3
4 5 6
7 8 9
10 11 12
13 14 15
16 17 18
19 20 21
22 23 24
25 26 27
28 29 30
31 32 33
34 35 36
37 38 39
40 41 42
43
13-Ra'd Suresi Bilgiler; Ömer Nasuhi Bilmen
13-Ra'd Suresi
Ömer Nasuhi Bilmen
13-RA'D SURESİ Bu sûre - î celîle kırküç âyeti içermektedir. Mekke'i Mükerreme'de inmiştir. Medine'i Münevvere'de indiğini söyleyenlerde vardır. Bazı zatlara göre de yalnız (30 ve 43)'üncü âyetleri Medine'i Münevvere'de inmiştir. Sûre ile kendisinden evvelki Yûsuf Sûresi arasında hoş. Bir münâsebet vardır. Şöyle ki: Yûsuf Süresindeki (12/39) âyeti celilesindeki kısaca ifade edilen kudret eserlerini, tevhit ve Allah'ın sıfatlarının (12/105) âyeti kerimesiyle delillerini Ra'd Sûresi daha ayrıntılı olarak beyân buyurmaktadır ve her iki sürede de Rasûlü Ekrem için teselli verici âyetleri içermektedir. Bununla beraber Yüce Peygamberimizin ebedî hayata vesîleolan açıklamaları, hayat kaynağı olan yağmurlara benzemektedir. Kalplerde ebedî ümitleri ve korku ile dehşeti gerektiren va'd ve tehdidi de gök gürlemesi demek olan "ra'da" ve şimşek denilen "barka" benzetilerek bunlar ile temsil edilebilmektedir. İşte böyle mühim bir kudret eserine dikkatleri çekmek için de bu mübarek süreye "Ra'd Sûresi" adı verilmiştir.

Ömer Nasuhi Bilmen
KUR'AN-I KERİM MEALİ, TEFSİRİ; AÇIKLAMASI, YORUMU VE MANAYI İZHARI;

Copyright © kuranikerim.name.tr, 2014